להורדה

המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה

פורום קיסריה 2003

מחקר מדיניות 43

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 98 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

המשבר הכלכלי בתחילת העשור הראשון של שנות האלפיים היה מהחריפים שידעה מדינת ישראל. אך כיצד יכול משק במיתון, הנובע בחלקו הגדול מגורמים חיצוניים כגון טרור והאטה כלכלית גלובלית, לשפר את ביצועיו ולהכין תשתית נאותה לצמיחה עתידית? 

המשבר הכלכלי בתחילת העשור הראשון של שנות האלפיים היה מהחריפים שידעה מדינת ישראל. אך כיצד יכול משק במיתון, הנובע בחלקו הגדול מגורמים חיצוניים כגון טרור והאטה כלכלית גלובלית, לשפר את ביצועיו ולהכין תשתית נאותה לצמיחה עתידית?

צוות המחקר שלפנינו ממליץ בראש ובראשונה על הגבלת ממדי הגרעון התקציבי והענקת עדיפות להורדת החוב הפנימי על פני הורדת נטל המס. אך במקביל להורדת שיעור מס ההכנסה,  יש להעלות את המיסוי על ההון. המחקר אף ממליץ על הורדת ריבית זהירה ומדורגת, על צמצום מספרם של העובדים הזרים ועל הגדלת התמריצים להשתתפות בכוח העבודה. הדוח מסתיים בשורת המלצות לרפורמות המבניות הדרושות לשם קידום התחרות במשק, ייעול השירות הציבורי ושיפור התפקוד של מערכת הפנסיה.

הפרק הראשון של המחקר מביא את המלצות המחברים למדיניות מקרו כלכלית; הפרק השני מנתח את ההתפתחויות הכלכליות במשק הישראלי; הפרק השלישי מתמקד בנושא המדיניות הפיסקלית; הפרק הרביעי מתמקד במדיניות המוניטרית; הפרק החמישי משרטט קווים למדיניות הרצויה בשוק העבודה בישראל; בפרק השישי ממליצים החוקרים על שורה של רפורמות מבניות בענפי המשק השונים.

פרק ראשון:  המלצות למדיניות מקרו-כלכלית
א. מדיניות פיסקלית
ב. מדיניות מוניטרית
ג. המדיניות הרצויה בשוק העבודה בישראל
ד. רפורמות מבניות בענפי המשק

פרק שני:  ההתפתחויות הכלכליות במשק

פרק שלישי:  המדיניות הפיסקלית
א. הבעיות במדיניות הפיסקלית בשנים 2002-2001
ב. המלצות למדיניות פיסקלית
ג. עקרונות המדיניות התקציבית משנת 2005
ד.  גודל הממשלה הרצוי
ה. המלצות למדיניות הוצאה ארוכת טווח

פרק רביעי:  המדיניות המוניטרית
המלצות למדיניות מוניטרית

פרק חמישי:  קווים למדיניות הרצויה בשוק העבודה בישראל
א.  הבעיות העיקריות
ב.  לקחים מן הניסיון הבין-לאומי
ג.  המלצות למדיניות בשוק העבודה הישראלי

פרק שישי:  רפורמות מבניות בענפי המשק

סיכום דיון 

נספח - אקטיביזם מוניטרי עכשיו!

המשתתפים בכנס הכלכלי האחד-עשר

English Summary