מאמר דעה

חידת התעסוקה והעוני

| מאת:

למרות הירידה באבטלה שחלה בעשור האחרון, שיעור העוני התרחב. כיצד אפשר ליישב שתי תופעות שלכאורה נראה שהתרחשו בשתי מדינות שונות? מומי דהן משיב על השאלה.

מאז שנת 2000, קלט שוק העבודה הישראלי יותר מ-700 אלף עובדים. התפתחות מרשימה זו התבטאה בירידה חדה של שיעור האבטלה, שעומד היום על מחצית משיעור השיא שהיה בשנת 2003. למרות הירידה באבטלה, התרחב שיעור העוני, ובמיוחד של משפחות עובדות: בתום העשור היו כ-220 אלף משפחות עניות עם מפרנס אחד או יותר, וזאת בהשוואה לכ-120 אלף משפחות בתחילת העשור. כיצד ניתן ליישב שתי תופעות שנראות על פניו כאילו התרחשו בשתי מדינות שונות?

יש להקדים ולומר שפיתרון החידה אינו מצוי בהתרחבות התופעה של עובדים במשרה חלקית, הואיל ורובם המכריע של המועסקים שהצטרפו למעגל העבודה בעשור האחרון עובדים במשרות מלאות. בסופו של העשור כמו בתחילתו רבע מן המועסקים היו במשרה חלקית. זה מפתיע אבל התשובה לחידה גם אינה מצויה בקיפאון שהיה בשכר הריאלי בעשור האחרון.

בעשור האחרון הייתה התפתחות שלא נראתה קודם בשוק העבודה הישראלי. לאורך ההיסטוריה הכלכלית של ישראל, השכר הממוצע גדל בקצב ממוצע של כשני אחוזים לשנה, מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן. בעשור האחרון, לעומת זאת, השכר הממוצע במשק ירד מעט במונחים ריאליים. הירידה בשכר הממוצע מסתירה התפתחות מפתיעה נוספת. בעוד שכרם של העובדים בתחתית הסולם גדל, שכר העובדים בחלק העליון קפא או נסוג לאחור. כלומר, נתוני סקרי הכנסות משקי בית מראים על צמצום פערי שכר בעשור האחרון. אז איך בכל זאת ניתן להסביר את העלייה בשיעור העוני של משפחות עובדות למרות הירידה בשיעור האבטלה ועל אף הצמצום בפערי שכר?

סקרי ההכנסות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שהפיתרון לכתב החידה נמצא במדיניות הממשלה. ההכנסה של משפחות עובדות בעלות שכר נמוך נפגעה באופן משמעותי מן הקיצוץ ברמת הקצבאות (כמו קצבת ילדים), וזאת לעומת משפחות עובדות בעלות שכר גבוה שנהנו מהורדה ניכרת של המסים. למעשה, הממשלה העבירה בעשור האחרון מיליארדי שקלים מכיסם של השכבות התחתונות, באמצעות קיצוץ הסיוע הממשלתי, לכיסם של השכבות החזקות באמצעות הורדת מסים. התוצאה של מדיניות זו הייתה מדכאת: גידול ניכר בשיעור העוני, ובמיוחד בעוני של משפחות עובדות.

בשנה האחרונה נולדו במזל טוב מספר סימנים מעודדים. יותר ויותר מבינים כי מדיניות המיסוי של הממשלה היא בלתי הוגנת. אמנם נדרשו ארבע מאות מוחים בכיכר כדי להכריח את ראש הממשלה לסגת ממדיניות זו, אבל זה קרה. יותר ויותר מבינים גם את הנזקים של סיוע ממשלתי דל כל כך לאוכלוסייה החלשה. בתחום זה חל שינוי תודעתי מסוים אבל נדרשת עוד כברת דרך כדי לממש את הדרישה למדינת רווחה. כאשר שינוי זה יגיע, החברה הישראלית תוכל להפסיק להתבייש בשיעורי עוני כל כך גבוהים.

המאמר פורסם ב- ynet בתאריך 5.1.2012

עוד בנושא

מומי דהן, אמונה טפלה ביחס לעוני, 09.11.2010

מומי דהן, מחצית מערביי ישראל נמצאים מתחת לקו העוני, 26.1.2010

מומי דהן, מדוע יש יותר עניים בישראל, 2007

מבט עולמי משווה - השוואה בין 44 מדינות ובין משתנים חברתיים-כלכליים

מדד ג'יני בהשוואה בין-לאומית

תמ"ג לנפש בהשוואה בין-לאומיות

מדד פיתוח אנושי בהשוואה בין-לאומית