להורדה

האומנם מדינת כבוד האדם?

מחקר מדיניות 40

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 56 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪

לכל אדם, בכל חברה, יש צורך אנושי עמוק שיכבדו אותו, באשר הוא אדם, ושלא ישפילו אותו ולא יפגעו בגופו. כבוד האדם הוא לכן ערך מוביל יהודי, ישראלי ואוניברסלי. בודאי ישנם רבבות ישראלים המקיימים יום יום את כבוד האדם בהתנהגותם. אך סקרי דעת קהל מגלים שרוב הישראלים סבורים שהתכונות המאפיינות את הישראלי הן גסות רוח, חוצפה, חוסר סובלנות, שחצנות וקולניות. השאלה הקשה לעשור הבא: היימצאו די מנהיגים להוביל תהליך תמורה שיעשה את ישראל למדינת כבוד האדם?

לכל אדם, בכל חברה, יש צורך אנושי עמוק שיכבדו אותו, באשר הוא אדם, ושלא ישפילו אותו ולא יפגעו בגופו. כבוד האדם הוא לכן ערך מוביל יהודי, ישראלי ואוניברסלי. אך מבחנו איננו בהסכמה מילולית, אלא בהתנהגות יומיומית של כל אדם ביחס לבני אדם זולתו - במשפחה, בעבודה, ברחוב, ובכל מסגרת אחרת.

בודאי ישנם רבבות ישראלים המקיימים יום יום את כבוד האדם בהתנהגותם. אך סקרי דעת קהל מגלים שרוב הישראלים סבורים שהתכונות המאפיינות את הישראלי הן גסות רוח, חוצפה, חוסר סובלנות, שחצנות וקולניות. ואכן כבוד האדם פגוע קשות בישראל במערכות יחסים רבות; החל מהמשפחה, ובני נוער וגמור ביחס לפלסטינים בשטחים.

שינוי במצב זה ניתן להשיג לא באמצעות הטפה, אלא באמצעות תהליך מתמשך המחולל תמורה במודעות של המשתתפים לצורך של זולתם שיכבדו אותם כבני אדם. תהליך כזה פיתח בשנים האחרונות צוות של יועצים ארגוניים-התנהגותיים, המובילים אותו בבתי ספר, בכמה יחידות בצה"ל ובמשטרה, בכמה עיריות ועוד. אך כל אלה הן רק התחלות. השאלה הקשה לעשור הבא: היימצאו די מנהיגים להוביל תהליך תמורה שיעשה את ישראל למדינת כבוד האדם?

אלוף הראבן הוא ראש תכנית כבוד האדם בעמותת סיכוי, לקידום שוויון אזרחי.

במקום מבוא

פרק ראשון - מהו כבוד האדם?
כבוד האדם כצורך אנושי עמוק
כבוד האדם כערך מוביל - יהודי, ישראלי ואוניברסלי
המתח בין הכבוד הייררכי לכבוד לכל האדם
האומנם כל בני-האדם ראויים לכבוד באותה מידה?
התמוטטות כבוד האדם - מלחמות עולם ומשטרים טוטליטרים
הבדלים בכבוד האדם בים חברות שונות ובתוכן

פרק שני - מצב כבוד האדם בישראל
כבוד האדם ביהדות - המתח בין כבוד לכל אדם להין כבוד לאדם היהודי בלבד
מצב כבוד האדם בעיני הישראלים
כבוד האדם בין גברים לנשים
אזרחים נפגעי אלימות
אלימות כלפי ילדים
השפלה ואלימות בקרב בני נוער
נפגעים בתאונות דרכים
כבוד האדם:
    ביחסים שבין עתירי הכנסה למעוטי הכנסה
    ביחסים שבין ילידי הארץ לעולים
    בין דתיים לחילוניים
    בצה"ל
    בקרב חברי הכנסת ושרי הממשלה
    בין שוטרים לאזרחים
    בין עובדי ציבור לאזרחים
    בבתי חולים
    בין ישראלים לפלסטינים
    לגבי עובדים זרים
    לגבי זקנים
    בתקשורת
    במגרשי הספורט
    בהתנהגות ישראלים בחו"ל
מדוע כבוד האדם בישראל כה פגוע?

פרק שלישי - האם אפשר לחולל תמורה?
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
השאלה הקשה - האם אפשר לחולל תמורה בהתנהגות?
מדינת כבוד האדם או מדינת השפלתו של אדם?

מקורות

English Summary