חוות דעת

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד–2014

פטיש בית משפט

הזנה של אדם צלול בדעתו, המביע התנגדות עקבית לכך, פוגעת בזכותו הבסיסית לאוטונומיה על גופו ומפקיעה ממנו את יכול ההכרעה הבסיסי ביותר באשר לאופן שבו יתנהלו חייו. בחוות דעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה שנשלחה לחברי ועדת הפנים ואיכות הסביבה, לקראת הדיון מחר (ג') בחוק ההזנה בכפייה נקבע כי בחסות טיעונים על פגיעה אפשרית בסדר הציבורי שעימם ניתן להתמודד באמצעים שונים, מבקשת הצעת החוק, להחיל הליך בלתי מידתי. פרופסור מרדכי קרמינצר וד"ר עמיר פוקס, שחיברו את חוות הדעת, מציינים כי תכלית החוק האמתית הנחשפת בין השורות, היא למנוע הישגים פוליטיים והסברתיים ולאו דווקא להגן על אינטרסים ביטחוניים או על חיי האסירים.

קראו את חוות הדעת