א-סימטרייה

משק קטן - כלכלה גלובלית

מחקר מדיניות 63, פורום קיסריה 2005

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 72 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

אף על פי שהכלכלה הישראלית עומדת בסטנדרטים מערביים מרשימים, קצב הצמיחה של המשק הישראלי נמוך מזה של המדינות המפותחות בעולם. אך ממה נובע מצב זה וכיצד אפשר לחולל מפנה יציב בקצב הצמיחה של המשק?

אף על פי שהכלכלה הישראלית עומדת בסטנדרטים מערביים מרשימים, קצב הצמיחה של המשק הישראלי נמוך מזה של המדינות המפותחות בעולם. אך ממה נובע מצב זה וכיצד אפשר לחולל מפנה יציב בקצב הצמיחה של המשק?

 צוות מקצועי בראשות אלי הורביץ, יו"ר הדירקטוריון של חברת טבע ויו"ר הוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה, חקר בעיה זו והגיע לתובנות ברורות: המסקנה המרכזית של המחקר היא שהפערים הכלכליים בישראל הם החסם העיקרי לצמיחה כלכלית. מכאן שבמקרה זה האינטרסים שלובים: יש לראות בצמצום הפערים הכלכליים יעד עליון לא רק מבחינה חברתית ומוסרית, אלא גם מבחינה כלכלית ותועלתנית.

הפרק הראשון של המחקר עוסק בבעיות הצמיחה של המשק הישראלי ובקשר שבין צמיחה לטכנולוגיה. הפרק השני סוקר את הפערים הכלכליים בישראל, מסביר כיצד הם מהווים חסם לצמיחה ומציע מדיניות לקידום הקבוצות החלשות בישראל. בפרק השלישי מנתחים המחברים את חשיבותו של המחקר והפיתוח בעידן הגלובליזציה ומביאים הצעה מנומקת לאימוץ מדיניות מתקדמת בתחום חשוב זה.

פתח דבר

מבוא

פרק ראשון: חידוש הצמיחה בכלל המשק
        סקטור ההיי-טק בישראל בעשור הקודם
        היעדר הצמיחה בכלל המשק - ירידה בתפוקה
        צמיחה וטכנולוגיה - כיצד הדבר קורה?
        מה דרוש כדי לחולל צמיחה הנשענת על הטמעת טכנולוגיות מידע ותקשורת בישראל?
        הגדרה והקמה של אשכולות תעשייתיים

פרק שני: פערים כלכליים כחסם להתפתחות כלכלית
        פערים כלכליים - הווה ועתיד
        מדיניות לקידום הקבוצות החלשות בישראל

פרק שלישי: גלובליזציה ומו"פ
        אפיון המו"פ בישראל
        מהי מדיניות המו"פ הדרושה לישראל?

סיכום דיון

נספח א

נספח ב

המשתתפים בכנס הכלכלי השנתי השלושה-עשר

English Summary