להורדה

חוקה בהסכמה: חוק ברית הזוגיות וחוק השבת

חוקים נלווים להצעת המכון לחוקה בהסכמה

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 31 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה

זוהי פרי עבודת המומחים של המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), השופט מאיר שמגר. עבודה זו באה בעקבות דיוני המועצה הציבורית שהוקמה ביולי 2000. המכון נטל על עצמו משימה זו כדי להציג בפני הציבור והמחוקקים נוסח שלם לחוקה בהסכמה, וזאת כדי להוכיח שהדבר אפשרי.

מוגשים בזה החוקים הנלווים להצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה - חוקה בהסכמה. החוקים הנלווים כוללים את ההצעות לחוק ברית הזוגיות ולחוק השבת (ומועדי ישראל). ההצעות נוסחו על ידי עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), השופט מאיר שמגר. שתי הצעות החוק מהוות חלק בלתי נפרד מאשכול הפשרות ('עסקת החבילה') הכלולות בהצעת המכון לחוקה בהסכמה לישראל. ההצעות לחוקים הנלווים לחוקה, הצעות לחוקים רגילים, משלימות את ההצעה 'חוקה בהסכמה', שפורסמה בנפרד על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. הצעת חוק ברית הזוגיות והצעת חוק השבת (ומועדי ישראל) הן חלק בלתי נפרד מסדרה של הצעות בענייני דת ומדינה הכלולות בהצעת 'חוקה בהסכמה', וכך יש להבינן. מדובר בהצעות לפשרה בין הקבוצות המרכזיות בחברה הישראלית בדבר תפיסותיהן הנורמטיביות ובדבר צרכיהן.

אנו מבקשים להודות לאנשים הרבים שעזרו לנו בהכנת הצעות החוק. ד"ר שחר ליפשיץ הנחה את עבודתנו על הצעת חוק ברית הזוגיות וגיבש בעבורנו את הסוגיות הכרוכות בה. נעזרנו גם בעבודתו של גיא לוריא. יואב ארציאלי ריכז את עבודתנו על טיוטות הצעת חוק השבת (ומועדי ישראל). אנו מאמינים שהסכמה ברוח הפשרות המוצעות תפעל להחלשת המתחים הלאומיים, הדתיים, החברתיים, המשטריים והתרבותיים בישראל. הפשרות נועדו להגן על האדם, על המיעוט, על הקבוצה ועל המדינה, ולממש את רצון הציבור.

מבוא

חלק ראשון: הצעת חוק ברית הזוגיות

הסבר כלליים
דברי נוסח ההצעה
דברי הסבר לסעיפי ההצעה

חלק שני: הצעת חוק השבת (ומועדי ישראל)

דברי הסבר כלליים
נוסח ההצעה
דברי הסבר לסעיפי ההצעה