להורדה

תפקוד שופטים: בקרה והערכה

דברי יום עיון

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 98 עמ’
  • מחיר: 60 ₪

האם זקוקה הרשות השופטת למערכת מסודרת של בקרה על תפקוד שופטים? מה הן תכליותיה של בקרה כזו? כיצד ליישב בין עצמאות ואי תלות השופטים לבין דרישות - Accountability? שאלות אלה ועוד בדברי יום עיון זה.

האם זקוקה הרשות השופטת למערכת מסודרת של בקרה על תפקוד שופטים? מה הן תכליותיה של בקרה כזו? כיצד ליישב בין עצמאות ואי תלות השופטים לבין דרישות ה- Accountability? מה הם מרכיביה של בקרה על תפקודם של שופטים?

האם המושב שנערך על ידי לשכת עורכי הדין הוא תחליף לבקרה או אחד ממרכיביה של בקרה? האם המשוב הניסויי שנערך על ידי לשכת עורכי הדין עומד בסטנדרטים המקצועיים? מי צריך לערוך משוב- לשכת עורכי הדין, הנהלת בתי המשפט, גוף מקצועי, שילוב של הגורמים השונים? האם ראוי לפרסם ברבים את תוצאות המשוב?

האם יש למנות "אומבודסמן" לרשות השופטת? האם "אומבודסמן" כזה הוא תחליף לבקרה או מרכיב בבקרה? האם "אומבודסמן" צריך להיות חלק מהנהלת בתי המשפט או מחוצה לה?

לשם דיון בשאלות אלה כינס המכון הישראלי לדמוקרטיה שופטים, עורכי דין ואנשי אקדמיה מתחומים שונים ליום עיון שנערך בתאריך 16 באוקטובר 2001. דברי המתדיינים ומבוא שנכתב על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר חנן גולדשמיט מובאים בחוברת זו.

בין המתדיינים שופטי בית המשפט העליון: הנשיא אהרון ברק, השופטת דורית בייניש, השופט שלמה לוין, עו"ד חיים צדוק, עו"ד עמיהוד בן-פורת, ראש לשכת עורכי הדין עו"ד שלמה כהן, הסנגור הציבורי הארצי פרופ' קנת מן, הגב' מינה צמח, פרופ' מיכל בלר, פרופ' אשר אריאן, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר אריק כרמון ועוד רבים.

רשימת הדוברים

מבוא: צו השעה שיטת מדידה, הערכה ובקרה למערכת השפיטה
פרופ' מרדכי קרמניצר, וד"ר חנן גולדשמיט

דברי פתיחה:
ד"ר אריק כרמון  
הנשיא אהרון ברק
עו"ד שלמה הכהן
פרופ' מיכל בלר

תגובות:
השופט שלמה לוין
עו"ד איל רוזובסקי

דיון- חלק א: הערכה של תפקוד שופטים, כיצד?
ד"ר מינה צמח
עו"ד אורי גאון
עו"ד אוריאל גניהר
עו"ד חיים צדוק
עו"ד יעל גרוסמן
פרופ' ידידיה שטרן
עו"ד רבקה מלר-אולשיצקי
ד"ר עדנה פשר
עו"ד אלכס הרטמן
פרופ' יורם שחר
פרופ' שמעון שטרית
ח"כ אופיר פינס
הנשיא אהרון ברק
עו"ד שלמה הכהן
פרופ' מיכל בלר
עו"ד איל רוזובסקי
עו"ד ח'לאד אחמד זועבי

דיון חלק ב': המשוב (פיילוט) מטעם לשכת עורכי הדין
ד"ר מינה צמח
פרופ' יצחק כ"ץ
פרופ' אשר אריאן
עו"ד אמנון דה-הרטוך
עו"ד י. עמיהוד בן -פורת
ד"ר אלי זבולון
השופטת דורית בייניש
עו"ד אלכס הרטמן
עו"ד אורי גאון
ח"כ שאול יהלום
עו"ד מוחמד דחלה
עו"ד יהודה לנדא
פרופ' קנת מן
מר אמיר הורקין
פרופ' זאב סגל
מר משה גורלי
ד"ר מינה צמח
עו"ד שלמה כהן
פרופ' שמעון שטרית
הנשיא אהרון ברק