מבצע

שקלול ערכים ואיזון אינטרסים

  • מאת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 244 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 75 ₪ מחיר מבצע: 37.5 ₪

הספר מבהיר מושגים נורמטיביים מרכזיים הנוגעים להתנגשות בין שיקולים ולהכרעה בהתנגשות זו, דן בסוגיות מקדמיות הנוגעות לרעיון ההכרעה בין שיקולים נורמטיביים מתנגשים, בוחן את השאלה המוסדית הקשורה להסתמכות על מושג איזון האינטרסים במסגרת המשפט ומנתח את דוקטרינת איזון האינטרסים כפי שהיא באה לידי ביטוי במשפט הישראלי. 

המציאות מחייבת לעתים קרובות הכרעה בין ערכים לבין שיקולים מתנגשים. הספר שלפנינו מנתח את הסוגיה הסבוכה הזאת ואת דרך גזירת המסקנות ואיזון האינטרסים של בית המשפט בבואו להתמודד עם מצבים מסוג זה. הספר גם בוחן היבטים מרכזיים של השאלה המוסדית, דהיינו מי הוא האדם או הגוף שראוי שיחליט בשאלות מהותיות הנוגעות לאיזון בין אינטרסים.

השאלות הללו אינן מצטמצמות לתחום התאוריה בלבד: גזירה של מסקנות משיקולים מוסריים ונורמטיביים נדרשת לעתים קרובות בעולם המשפט, אך דומה כי לעתים מזומנות היא נעשית בלי תאוריה כללית או הנמקה משכנעת, ולפעמים גם בדרך לא עקיבה.

בפרק הראשון של הספר המחבר מבהיר מושגים נורמטיביים מרכזיים הנוגעים להתנגשות בין שיקולים ולהכרעה בהתנגשות זו; בפרק השני הוא דן בסוגיות מקדמיות הנוגעות לרעיון ההכרעה בין שיקולים נורמטיביים מתנגשים; בפרק השלישי הוא בוחן את השאלה המוסדית הקשורה להסתמכות על מושג איזון האינטרסים במסגרת המשפט; ולבסוף, בפרק הרביעי, הוא מנתח את דוקטרינת איזון האינטרסים כפי שהיא באה לידי ביטוי במשפט הישראלי.

תקציר

מבוא

פרק ראשון: מושגים נורמטיביים

פרק שני: סוגיות מקדמיות באיזון אינטרסים

פרק שלישי: הכרעה בין שיקולים במסגרת המשפט

פרק רביעי: דוקטרינת איזון האינטרסים במשפט הישראלי

סיכום

רשימת המקורות

Abstract