להורדה

לא שוברים את הכלים

מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2012

 • מאת:
 • שנה:
 • כריכה: מקוון בלבד
 • מספר עמודים: 252 עמ’
 • מרכז: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות

במדד יחסי ערבים-יהודים בישראל בודק פרופ' סמי סמוחה את העמדות ואת מגמות השינוי שלהן בקרב האזרחים הערבים והיהודים בישראל כלפי המדינה ואלה כלפי אלה. מדד 2013 מבוסס על סקר ארצי מייצג של 700 אזרחים ערבים בוגרים (ובכללם דרוזים ובדווים), שרואיינו בראיונות פנים אל פנים בערבית, ועל סקר ארצי מייצג של 700 יהודים בוגרים, שרואיינו בראיונות טלפוניים בעברית וברוסית.

במדד יחסי ערבים-יהודים בישראל בודק פרופ' סמי סמוחה את העמדות ואת מגמות השינוי שלהן בקרב האזרחים הערבים והיהודים בישראל כלפי המדינה ואלה כלפי אלה. בעשר שנות המדד (2012-2003) ניכרת בקרב הערבים בישראל מגמה של החרפת עמדות כלפי המדינה והרוב היהודי, ואילו בקרב הציבור היהודי מצטיירת יציבות בעמדות, או התמתנות מסוימת, כלפי המיעוט הערבי. בעוד מגמת ההחרפה אצל הערבים היא תגובה צפויה להרעת המצב בסוגיות פנים וחוץ מאז רצח רבין, היעדר החרפה אצל היהודים מנוגד לדעה הרווחת שבחברה היהודית מתחולל סחף לדת ולימין המלווה בעלייה בחוסר סובלנות כלפי האזרחים הערבים. הממצאים מעלים אפשרות לפרשנות חלופית זהירה שבצד הגידול בכוח, בבולטות ובבוטות של הימין היהודי הרדיקלי אנו עדים למגמת התכנסות למרכז מכל כיווני הקשת הפוליטית של הציבור היהודי והפוליטיקה היהודית. התכנסות זו למרכז מובילה למיתון ולסובלנות בציבור זה.

מדד 2012 מבוסס על סקר ארצי מייצג של 700 אזרחים ערבים בוגרים (ובכללם דרוזים ובדווים), שרואיינו בראיונות פנים אל פנים בערבית, ועל סקר ארצי מייצג של 700 יהודים בוגרים (בכללם עולים, חרדים, מתנחלים ותושבי קיבוצים ומושבים), שרואיינו בראיונות טלפוניים בעברית וברוסית. טעות הדגימה היא 3.7%. הנתונים נאספים מדי שנה בסתיו.

בתאריך 30 ביוני 2013 יתקיים כנס בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, אוניברסיטת חיפה והמרכז היהודי-ערבי. הכנס ישודר בשידור חי באתר המכון.

מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2012 התאפשר הודות לתרומתם הנדיבה של קרן צ'רלס ואנדריאה ברונפמן; קרן נעמי ונחמיה כהן;
קרן אלאן ב. סליפקא; קרן פוס; קרן צ'ארלס ה. רבסון; וכן של חן ואורני פטרושקה

עמדות הערבים בישראל, 2012

 1. 55.9% מהערבים משלימים עם ישראל כמדינה בעלת רוב יהודי ו־ 54.7% מעדיפים לחיות בישראל מבכל מדינה אחרת, אך 69.6% מהם לא מכירים בזכותה של המדינה לשמור על רוב יהודי.
 2. 37.1% מהערבים רוצים שילדיהם ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים, 42.4% רוצים לגור בשכונות יהודיות, ו־ 72.8% רוצים שמפלגות ערביות יצטרפו לקואליציות ממשלתיות.
 3. רוב הערבים נותנים אמון במוסדות ההנהגה הערבית הארצית אבל לא במנהיגים הערבים עצמם. כך למשל, 62.7% חושבים שוועדת המעקב העליונה מייצגת אותם נאמנה, ובה בעת 63.2% מהם סבורים שהמנהיגים הערבים אינם משרתים את האוכלוסייה הערבית בקידום פתרונות לבעיותיה. רוב של 62.4% מתוכם תומכים בכך שהערבים ייאבקו בראש ובראשונה למען שוויון אזרחי וחברתי–כלכלי ולא למען השלום ושינוי אופייה של המדינה.
 4. ביקורתם של הערבים כלפי הממשלה קשה מביקורתם על המנהיגים הערבים: 70.5% מהערבים (62.3% ב– 2003) אומרים שהממשלה נוהגת בהם כבאזרחים מדרגה שנייה או כבאזרחים עוינים שאינם ראויים לשוויון, לעומת רק 31% מהיהודים שחושבים כך (37.9% ב– 2003).
 5. 55.5% מהערבים (54.3% ב– 2003) חשים זרים ודחויים בישראל, 62.4% (55.6% ב– 2003) מרגישים שאי־אפשר לתת אמון במרבית היהודים, 77.8% (71.1% ב– 2003) חוששים מפגיעה חמורה בזכויות היסוד שלהם, ו־ 68% (55.4% ב– 2003) פוחדים מטרנספר.
 6. שיעור הערבים השוללים את זכות הקיום של מדינת ישראל עמד על 20.5% ב– 1976, 6.8% ב– 1995 (בכהונת ממשלת רבין השנייה, שנחשבת תור הזהב ביחסי ערבים-יהודים), 11.2% ב– 2003 ו– 24.5% ב– 2012. שיעור המאשימים את היהודים בנכבה עלה מ– 65.3% ב– 2003 ל– 82.2% ב– 2012.
 7. 58.6% מהערבים מסכימים ש"מוצדק שהפלסטינים בגדה וברצועה יפתחו באינתיפאדה שלישית אם יימשך הקיפאון המדיני"; 58.2% מסכימים ש"מוצדק שהאזרחים הערבים בישראל יפתחו באינתיפאדה משלהם אם מצבם לא ישתפר באופן ניכר", ו– 62.7% תומכים ב"פיתוח נשק גרעיני על ידי אירן".

עמדות הערבים בישראל, 2012-1980 (באחוזים)

עמדות הערבים בישראל, 2012-1980 (באחוזים)

עמדות היהודים בישראל, 2012

 1. 75% מהיהודים (72.6% ב– 2003) מסכימים שלערבים יש זכות לחיות במדינה כמיעוט בעל זכויות שוות, 45.7% (34.5% ב– 2003) מוכנים לקבל את הערבים כשכנים ו–54.8% (51.5% ב– 2003) כתלמידים, ו– 52.8% (47.4% ב– 2003) מסכימים שמפלגות ערביות ישתתפו בקואליציות ממשלתיות.
 2. 51.5% מהיהודים חוששים מהילודה הגבוהה של הערבים במדינה (70.1% ב– 2003), 64.9% (71.8% ב– 2003) מפחדים מסכנת מאבק ערבי לשינוי אופייה היהודי של המדינה, ו– 57.6% (73.1% ב– 2003) נמנעים מכניסה ליישובים ערביים.
 3. 27.9% מהיהודים (33.7% ב– 2003) שוללים את זכות הערבים להצביע לכנסת, 68.6% (64.8% ב– 2003) מאשימים את הפלסטינים בסכסוך, ו– 52.5% לא מאמינים שקרתה נכבה לפלסטינים.
 4. 78.2% מהיהודים (81.9% ב– 2003) סבורים ש"להחלטות על אופי המדינה וגבולותיה צריך להיות רוב יהודי", ו– 64.5% (69.7% ב– 2003) יבחרו באופייה היהודי של המדינה במקרה של סתירה עם אופייה הדמוקרטי.

עמדות היהודים בישראל, 2012-1980 ׁׁׁ(באחוזיםׂ)

עמדות היהודים בישראל, 2012-1980 ׁׁׁ(באחוזיםׂ)

תודות

ממצאים עיקריים

פרק 1: יחסי ערבים–יהודים בישראל והמדד

פרק 2: הפרדה, דימוי האחר, ניכור

פרק 3: אי־אמון, קיפוח, איומים, זיכרון קיבוצי

פרק 4: לגיטימציה של דו־קיום, סכסוכים אזוריים, השתלבות באזור, זהות

פרק 5: הנהגת המיעוט, אוטונומיה, אמצעי מאבק אפשרויות שינוי, הערכת מצב היחסים

פרק 6: מגמות שינוי פרק 7 מסקנות

סקר ערבים 2012

סקר יהודים 2012

النتائج والاستنتاجات

Findings and Conclusion