השסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה

  • מאת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 318 עמ’
  • מחיר: 85 ₪

בניגוד לשסעים הפנים-יהודיים, לא זכה השסע היהודי-ערבי למידת הבולטות המתחייבת מעומקו ומורכבותו. מקראה זו משלימה מחקר קודם על ידי הצגה מעמיקה של התפיסות השונות באשר למחלוקות העומדות בבסיס השסע.

מקראה זו הינה חלק ממפעל רב-שנתי המתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה בראשות פרופ' רות גביזון. מטרת המפעל היא תיעוד השסעים החברתיים המאיימים על החברה הישראלית ואיתור דרכים להתמודדות עמם. בניגוד לשסעים הפנים-יהודיים, לא זכה השסע היהודי-ערבי למידת הבולטות המתחייבת מעומקו ומורכבותו. המכון הישראלי לדמוקרטיה הוציא לא מכבר נייר עמדה ובו מסד נתונים רלוונטי לשסע היהודי-ערבי ומיפוי המחלוקות המרכזיות המפלגות את היהודים והערבים אזרחי מדינת ישראל. מקראה זו נועדה להשלים את נייר העמדה על ידי הצגה מעמיקה של התפיסות השונות באשר למחלוקות העומדות בבסיס השסע.

המקראה כוללת מאמרים שפורסמו בשנים האחרונות מאת מיטב החוקרים העוסקים בשסע היהודי-ערבי. חלק מהמאמרים מתמקד בנושאים ספציפיים כגון השכלה, הקצאת משאבים ומפלגתיות, תוך שיבוץ הסוגיה בתמונת המצב הכוללת. אחרים מפרטים מודלים תיאורטיים של ממשל תוך בחינתם לאור המציאות הישראלית. הכותבים שייכים למגוון דיסיפלינות ומתייחסים לשסע מנקודות מבט ועמדות ערכיות שונות. מגוון העמדות והנושאים שחושפים המאמרים ממחיש את מורכבות השסע היהודי-ערבי, את המאמץ העצום הנדרש להתמודדות עמו, ואת הצורך הדחוף לעשות כן.