מאמר דעה

רישיון חוקי להפלות לרעה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את "הצעת חוק זכויות התורמים למדינה". מאחורי הכותרת הפופוליסטית הזו מסתתרת אחת מהצעות החוק המפלות ביותר שידעה הכנסת.

מגוייסים טריים

"הצעת חוק זכויות התורמים למדינה". על פניו, מי לא יתמוך בחוק המיועד לתגמל חיילים משוחררים? אך מאחורי הכותרת הפופוליסטית הזו, מסתתרת אחת מהצעות החוק המפלות ביותר שידעה הכנסת. החוק מציע לסייג את האיסור על אפליה הקיים בחוקים הנוגעים לעבודה, שירותים וכניסה למקומות ציבוריים, ולקבוע כי העדפה של אדם בשל היותו "תורם למדינה" (על פי החוק – שירת בצבא) לא תחשב לאפליה אסורה.

הצעת חוק זו חורגת בהרבה ממערך התגמול הקיים של חיילים משוחררים, הכולל מענקי שחרור ותמריצים כלכליים מסוימים בשנים לאחר השירות שנועדו לסייע לקליטה בחיים האזרחיים. היא יוצרת הירארכיה שיטתית בכל תחומי החיים במדינה, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, בין המשרתים בצבא לבין אלו שאינם משרתים. על אף שהצעת החוק צפויה להשפיע על מגוון אוכלוסיות, אין ספק כי היא מכוונת בעיקר כנגד האוכלוסייה הערבית. אלא שהערבים אינם מתחמקים או משתמטים משירות בצה"ל. המדיניות המוצהרת של הצבא מזה 65 שנה היא שלא לגייס אותם. לא ניתן מצד אחד לא לגייס אוכלוסייה מסוימת, ומצד שני להפוך את הגיוס למפתח הבלעדי לשוויון הזדמנויות בחברה.

אכן, הערבים המעוניינים בכך רשאים להתנדב לשירות אזרחי. כיוון שמדובר באופציה התנדבותית, לא ניתן לגרוע מהזכות לשוויון של אלו הבוחרים שלא להתנדב. בשנים האחרונות נעשו צעדים להסדיר באופן כוללני את השירות האזרחי של האוכלוסייה הערבית. ראוי להזכיר כי המלצתה של ועדת עברי שעסקה בנושא הייתה כי השירות האזרחי יהיה התנדבותי. הסוגיה היא מורכבת, אך אין מנוס מלהמשיך ולחתור להסדרתה מתוך רגישות והידברות עם מנהיגי החברה הערבית. סוגיה סבוכה מעין זו וודאי לא תיושב באופן עקיף באמצעות מתן רישיון להפלות בכל תחומי החיים את מי שאינו משרת.

הצעת החוק גם הופכת את השירות בצה"ל לכסות המכשירה אפליה פרטית בתעסוקה ושירותים כנגד ערבים. כבר כיום התופעה של אפליה כנגד ערבים היא שכיחה, והאכיפה כנגדה דלה. אך עד היום, לפחות המעיין בספר החוקים קיבל את הרושם שדבר זה הוא אסור. הצעת החוק המדוברת משנה מציאות זו, ומעניקה היתר והכשר לכל אותן התופעות. עד היום לא ניתן לבעל מסעדה, סופרמרקט או לונה פארק להציב שלט "אין כניסה לערבים" בפתחו. היה וחלילה תעבור הצעת החוק, ניתן יהיה לאפשר כניסה ל"תורמים למדינה בלבד", ובכך להשאיר את המקום נקי מערבים. אירועים כמו ההפרדה ב"סופרלנד", שנתפשה כמקרה חריג ומביך, יהפכו לעניין שבשגרה, והכל בהכשר של החוק.

הצעה מצומצמת הרבה יותר, שעסקה רק בהעדפת משרתים בצבא בקבלה לשירות הציבורי, סוכלה לפני שנתיים על ידי היועץ המשפטי לממשלה בפנייה ישירה ונדירה לראש הממשלה למנוע את התקדמות החוק. לאותה הצעה התנגדו בזמנו כל הגורמים המקצועיים, כולל משרד המשפטים והיועץ המשפטי לכנסת.

עצם העלאת ההצעה גורמת לישראל נזק קשה. אם תתקבל ההצעה וינתן היתר להפלות את המיעוט, יוכתם באופן מחפיר ספר החוקים של מדינת ישראל.

קראו את חוות הדעת ששלחו המחברים לועדת השרים לענייני חקיקה


המאמר פורסם בעיתון "מעריב" בתאריך 16.6.2013