• שידור חי

הציונות הדתית לנוכח רצח רבין

המכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

לאחר 20 שנה, רצח רבין עדיין נתפס כפרשת דרכים לגבי מקומה ומעמדה של הציונות הדתית בחברה הישראלית. הכנס יבחן את ההשלכות האידאולוגיות והסוציולוגיות של הרצח בציבור הדתי־לאומי. יום שני, כ’ בחשוון, 2 בנובמבר 2015, במכון הישראלי לדמוקרטיה, רח’ פינסקר 4, ירושלים. 


יאיר אטינגר
הרב יואל בן-נון
פרופ' תמר הרמן
אבירמה גולן
דני הירשברג
אלוף (מיל') גרשון הכהן
דני זמיר
ד"ר יהודה יפרח
תהילה נחלון
ד"ר שוקי פרידמן
פרופ' מרדכי קרמניצר
הרבנית אסתי רוזנברג
יואב שורק
פרופ' ידידיה שטרן
במבי שלג
יאיר שלג

16:00: הרצאת פתיחה: רבין במבט אישי

הרב יואל בן-נון


16:30–17:45: מושב ראשון: חשבון נפש אידיאולוגי

מנחה: פרופ' תמר הרמן

משתתפים: אבירמה גולן, ד"ר יהודה יפרח, פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' ידידיה שטרן

17:45–19:15 שני: תהליכים פנימיים בציונות הדתית בעקבות הרצח 

מנחה: תהילה נחלון

משתתפים:
יאיר אטינגר, הרבנית אסתי רוזנברג, יואב שורק, יאיר שלג

19:15–20:30 מושב שלישי: הציונות הדתית והחברה הישראלית בעקבות הרצח

מנחה: ד"ר שוקי פרידמן

משתתפים: דני הירשברג, אלוף (מיל') גרשון הכהן, דני זמיר, במבי שלג