מהפך 1977: היבטים רב תחומיים - מפגש חמישי

אוניברסיטת חיפה

מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה; מרכז מורשת מנחם בגין; המכון הישראלי לדמוקרטיה

מפגש חמישי בסדרת מפגשים בהם משתתפים חוקרים - בן בכירים והן צעירים - העוסקים בהשפעות המהפך הפוליטי של שנת 1977 על סך היבטיו: הכלכלה, החברה, המשפט והפוליטיקה ועוד.

כל המפגשים יתקיימו בשעות 17:30 - 20:30 בתאריכים ובמקומות הבאים:

יום ה', 27.11.2014 מרכז מורשת בגין, ירושלים
יום ב', 5.1.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 8.2.2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים
יום ב', 16.3.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 19.4.2015 אוניברסיטת חיפה

יום ב', 18.5.2015 מרכז מורשת בגין, ירושלים