מהפך 1977: היבטים רב תחומיים - מפגש שישי

מרכז מורשת בגין, ירושלים

מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה; מרכז מורשת מנחם בגין; המכון הישראלי לדמוקרטיה

מפגש אחרון בסדרת ממפגשים של קבוצת מחקר, אשר המשתתפים בה עובסקים כל אחד בתחום אחר הקשור במהפך הפוליטי שאירע בשנת 1977.

כל המפגשים יתקיימו בשעות 17:30 - 20:30 בתאריכים ובמקומות הבאים:

יום ה', 27.11.2014 מרכז מורמהפך 1977: היבטים רב תחומיים - מפגש ראשוןשת בגין, ירושלים
יום ב', 5.1.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 8.2.2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים
יום ב', 16.3.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 19.4.2015 אוניברסיטת חיפה
יום ב', 18.5.2015 מרכז מורשת בגין, ירושלים