מהפך 1977: היבטים רב תחומיים - מפגש שני

אוניברסיטת חיפה

קבוצת מחקר

מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה; מרכז מורשת מנחם בגין; המכון הישראלי לדמוקרטיה

מפגש שני בסדרת מפגשים לחוקרים העוסקים בבחינת השפעותיו של המהפך הפוליטי שאירע בשנת 1977 על מכלול היבטיו.

המפגשים יתקיימו בשעות 17:30 - 20:30 בתאריכים ובמקומות הבאים:

יום ה', 27.11.2014 מרכז מורשת בגין, ירושלים
יום ב', 5.1.2015 אוניברסיטת חיפה

יום א', 8.2.2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים
יום ב', 16.3.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 19.4.2015 אוניברסיטת חיפה
יום ב', 18.5.2015 מרכז מורשת בגין, ירושלים