מהפך 1977: היבטים רב תחומיים - מפגש רביעי

אוניברסיטת חיפה

קבוצת מחקר

מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה; מרכז מורשת מנחם בגין; המכון הישראלי לדמוקרטיה

מפגש רביעי מתוך 6 מפגשים של קבוצת מחקר שחבריה עוסקים בבחינת השפעותיו של המהפך הפוליטי שאירע בשנת 1977, על מכלול היבטיו בתחומים שונים.

המפגשים יתקיימו בשעות 17:30 - 20:30 בתאריכים ובמקומות הבאים:

יום ה', 27.11.2014 מרכז מורשת בגין, ירושלים
יום ב', 5.1.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 8.2.2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים
יום ב', 16.3.2015 אוניברסיטת חיפה

יום א', 19.4.2015 אוניברסיטת חיפה
יום ב', 18.5.2015 מרכז מורשת בגין, ירושלים