• פתוח לקהל בהרשמה מראש

האם נחוץ חוק יסוד: ישראל - מדינת לאום של העם היהודי

מכללת חמדת הדרום, קריית החינוך, מ.א שדות נגב

הכנס פתוח לקבל הרחב בהרשמה מראש אצל ד"ר צביה בר-שלום: 054-4659339 או אצל גב' אודליה עטר: 054-9007232.

עם הכרזתו של ראש הממשלה על כוונתו לחוקק את חוק הלאום, החוק שיגדיר את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, החל המכון הישראלי לדמוקרטיה בעריכת כנסים שבמרכזם השאלה "האם אכן צריך חוק לאום" ומה מקומו של המרכיב הדמוקרטי בזהות ובחוק המוצע. עד כה התקיימו שניהכנסים מרכזיים, האחד באוניברסיטה העברית בירושלים והשני במכללת חמדת הדרום בנתיבות, מתוך הבנה שאת השיח הזה חייבים לנהל עם הציבור הישראלי לגווניו ולא להסתפק רק בדיון אקדמי פנימי.

בכל אחד מימי העיון השתתפו עשרות סטודנטים והושמעו מגוון הדעות: החל מאנשי הימין שצידדו בחוק, דרך אנשי משפט ואקדמיה, ובכללם אנשי המכון שהצביעו על המרכיבים החסרים בחוק ובייחוד מרכיב השוויון וזכויות כלל האזרחים במדינה והמיעוט שאינו יהודי. סגני הנשיא של המכון, הפרופסורים קרמניצר ושטרן, הסכימו כי מוטב היה לחוקק את מגילת העצמאות כמסמך מכונן וכמבוא לחוקה עתידית, מאשר לחוקק חוק שכוונותיו אולי טובות, אך חושף את נקודות המחלוקת גם בשאלות שהן לכאורה מוסכמות.

15:30 - 15:45
ברכות

פרופ' זכריה מדר, רקטור מכללת חמדת הדרום
פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה


15:45 - 17:00
מושב ראשון: מדינה יהודית ודמוקרטית: שוויון וזכויות קבוצתיות

מנחה: מר ארנון מאיר, מנהל קשרי ממשל, המכון הישראלי לדמוקרטיה

גב' מייסם ג'לג'ולי, מנהלת מיזם מנהיגות פוליטית וציבורית בחברה הערבית בקרן אברהם

השופטת (בדימוס) דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון לשעבר; נשיאת מועצת העיתונות

הרב יצחק לוי, דיקן הסטודנטים במכללת חמדת הדרום; שר החינוך לשעבר

עו"ד לילה מרגלית, האגודה לזכויות האזרח


17:00 - 18:30
מושב שני: חינוך לערכי הדמוקרטיה

מנחה: מר יאיר שלג, עמית מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי במכללת סמינר הקיבוצים

גב' שירה ברויאר, מנהלת בי"ס פלך בירושלים

ד"ר ריקי טסלר, יו"ר הפורום האקדמי לאזרחות; האוניברסיטה העברית בירושלים; האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אבי לוי, נשיא מכללת חמדת הדרום


18:45 - 20:15
מושב מסכם: כינון חוק יסוד: מדינה יהודית ודמוקרטית

מנחה: מר ארנון מאיר, מנהל קשרי ממשל, המכון הישראלי לדמוקרטיה

השופט ניל הנדל, שופט בבית המשפט העליון

מר ישראל הראל, יו"ר-מייסד המכון לאסטרטגיה ציונית; פובליציסט בעיתון "הארץ"

ד"ר בקי קוק, המחלקה לפוליטיקה ומשפט, אוניברסיטת בן-גיוריון בנגב

פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון היראלי לדמוקרטיה

פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן