פורום משטרה וחברה: מפגש רביעי

המכון הישראלי לדמוקרטיה

בבוקר יום שני התכנס סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל בראשות מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יוחנן דנינו, לפורום משטרה וחברה במכון הישראלי לדמוקרטיה. במסגרת הפורום, שנוסד לפני עשר שנים, מלובנות סוגיות הנמצאות בראש סדר היום החברתי-משטרתי.

הפורום כולל את חברי סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, לצד מובילי דעת קהל בתחום החברה, הרוח והמשפט, ביניהם נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה דוקטור אריק כרמון, פרופסור מרדכי קרמניצר, פרקליט המדינה משה לדור, השופטת בדימוס סביונה רוטלוי והשופטת בדימוס דליה דורנר.

בפורום שנערך עלתה על הפרק סוגיית אמון הציבור במשטרת ישראל. בדיון המרכזי עסקו המשתתפים בתפיסת העולם המציבה את האזרח שומר החוק במרכז הקשב הארגוני. מחקר שהוצג בכנס חיזק את העובדה כי אמון האזרח שומר החוק נובע בעיקר מקיום תהליכים הוגנים ושקופים, לפני השפעת תוצאות עסקיות של הארגון.

מחקר זה מחזק את מודל המפנה - מודל אשר יוביל את הארגון כולו בשנים הבאות. סקר נפגעי עבירה שבוצע בשנת 2012 מעיד על עלייה של 15% במספר הפונים למשטרה. נתון זה מעיד, לפי המחקרים, על עליה באמון הציבור במשטרה.

"אמון ציבורי הוא נשמת אפה של דמוקרטיה, בוודאי זו הצעירה כמו ישראל, ואם חפצי חיים דמוקרטיים אנו ראוי שנביט בנתון זה בדאגה רבה", הסביר המפכ"ל במהלך הפורום. "אמון גבוה מעיד על מדינת חוק, על ביטחון אישי ומשפיע בהכרח על החוסן הלאומי. זהו הנושא שעומד במרכזה של תכנית העבודה שלנו – תכנית המפנה".

לדברי רב ניצב דנינו, "בכל תחנת משטרה הוצבו שלטים רבים ובמרכזם חרוטות המילים 'העלאת אמון הציבור במשטרה' באותיות קידוש לבנה, כי זוהי המהות והתכלית של המפנה. מדובר במשימה כבדת משקל לאור המציאות המורכבת בה פועלת משטרת ישראל".

פורום משטרה-חברה הוקם בשנת 2004 ביזמתם של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומפכ"ל המשטרה דאז שלמה אהרונישקי לצורך דיון בסוגיות המהותיות במערכת היחסים בין המשטרה לבין החברה האזרחית בישראל על רבדיה השונים. במפגשים משתתפים בכירי המשטרה, עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרים מן האקדמיה ואנשי ציבור.