סדרת "מחקר בדקה"

איך ממנים בישראל נציב לשירות המדינה?

| מאת:

ד"ר אסף שפירא מציג במסגרת סדרת סרטוני "מחקר בדקה", את אופן מינוי נציב שירות המדינה בישראל, מונה את הכשלים ומציע שינוי של המודל הנוכחי.