סדרת "פסקת ההתגברות בסרטונים"

מהי פסקת ההתגברות?

| מאת:

עו"ד ענת טהון אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים, מסבירה מדוע פסקת ההתגברות מסוכנת לדמוקרטיה