חוות דעת

לאן נעלם נוהל השקיפות בהעברות תקציביות?

| מאת:

ההחלטה להשהות את נוהל השקיפות מהווה פתח לשחיתות ומערערת את מעמד כנסת בכסות יעילות כלכלית

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני

אתמול הובא לידיעתנו כי ביום חמישי שעבר החליטה וועדת הכספים של הכנסת להשעות את הנוהל המחייב שקיפות בהעברות התקציביות. אנו סבורים כי ההחלטה להשעות את נוהל השקיפות היא החלטה שערורייתית, באחד מן הרגעים הקריטיים ביותר מקבץ ההעברות התקציביות של סוף שנת - הכספים.

כמי שהיו מעורבים בניסוח נהלי השקיפות בהעברות התקציביות, אנו קוראים לכם לשים אל לבכם את האינטרס הציבורי בשקיפות תקציבית ובנוגע לנעשה בכסף הציבורי, ולבטל באופן מיידי את ההחלטה להשעות את נהלי השקיפות. במסמך המצורף נפרט את הרקע לעניין ואת הבעייתיות שאנו רואים בהחלטה. נדגיש גם כי מדובר בהחלטה המנוגדת להצהרות המדינה בבג"ץ, למחויבויותיה עם הצטרפותה ל OECD, לעקרונות בסיסיים של איזונים ובלמים בתוך משטר דמוקרטי, וליכולתה של הכנסת לפקח כראוי על הממשלה.

> הורידו את המסמך המלא