חוות דעת

חוק נציבות הביקורת על התביעה- מאפשר מעורבות פוליטית

המכון הישראלי לדמוקרטיה לחברי ועדת חוקה לקראת ההצבעה על חוק נציבות הביקורת על התביעה: "החוק בנוסחו הנוכחי מאפשר מעורבות פוליטית בנציבות- אין להעביר אותו בכל מחיר".

לקראת ההצבעה הצפויה בוועדת חוק, חוקה ומשפט בנוגע לחוק נציבות הביקורת על התביעה, שיגרו הבוקר חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא מכתב לחברי הוועדה, בו הם טוענים כי אם תתקבל גרסת החוק הנוכחית, היא תגרום לנזק הגדול מהתועלת שבא להשיג החוק.

בפתח הדברים, מציינים קרמניצר ולוריא, כי המכון הישראלי לדמוקרטיה תמך ועודנו תומך בהסדרת נציבות הביקורת על התביעה בחקיקה כגוף אפקטיבי, עצמאי וחזק שיערוך ביקורות מערכתיות ופרטניות.

עם זאת מציינים החוקרים, חוק שיתקבל בהתאם למתכונת המוצעת עלול להוליד נציבות ביקורת שיש בה מעורבות פוליטית ותלות פסולה. מצב זה, חותר תחת היסודות העצמאיים שעליהם בנויה התביעה בישראל.

קרמניצר ולוריא מסבירים, כי במתכונת המוצעת, לא רק שנציב הביקורת לא יהיה חזק דיו בכדי למלא את תפקידו, אלא שהוא גם יהיה תלוי בגורמים פוליטים ואחרים. זאת משום, ששר המשפטים הוא זה שימנה את הנציב בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. עוד קובע החוק, כי שר המשפטים יהיה רשאי גם להעביר את הנציב מכהונתו למשל מתוך עילה עמומה כי "הנציב לא ממלא את תפקידו כהלכה". לכן, מדובר בהסדר שיצור תלות של הנציב בשר המשפטים וביועץ המשפטי לממשלה שאמור להיות מבוקר על ידו.

לסיכום, מציעים החוקרים כי הנציב ימונה באמצעות ועדת איתור מקצועית-ציבורית, כפי שמוצע בהצעת חוק פרטית של ח"כ ציפי לבני שנידונה במקביל להצעת החוק הממשלתית. כמו כן, ממליצים החוקרים כי העברת הנציב מתפקידו תהיה מצומצמת בעילותיה ולא תכלול הגדרות עמומות. כל אפשרות אחרת היא סכנה של השפעה על קבלת ההחלטות בתביעה שתפגע באכיפה השוויונית של החוק ותערער את אמון הציבור במערך כולו ובכך יהיה המחיר של הקמת הנציבות רב מתועלתה.