חוות דעת

ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם שאוסרת על כניסת אזרחיה לשטחה

פעולות הממשלה להגבלת כניסת ויציאת אזרחים ותושבי קבע ישראלים חורגות מגבולות המידתיות, וננקטו על רקע חוסר היכולת של המדינה לאכוף מגבלות בידוד לחוזרים לישראל באפקטיביות. גם בהשוואה בינלאומית, לא נמצאו הגבלות כה גורפות על הזכות של אזרחים להיכנס למדינה

Flash 90

המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר היום (ד') חוות דעת למשנה ליועמ"ש רז נזרי הקובעת כי הגבלת הכניסה למדינת ישראל לאזרחיה בעייתית ביותר מבחינה חוקתית, ולא נמצא אח ורע למדיניות זו בדמוקרטיות מרכזיות. יתרה מזאת, המגבלות על אזרחים ותושבי קבע בעת הנוכחית פוגעות גם בזכות לבחור, מאחר וזכות זו מותנית בנוכחות בישראל.

הכותבים, פרופ' יובל שני, פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס, ד"ר גיא לוריא ונדיב מרדכי, קוראים לממשלה לבטל את איסור כניסת אזרחי ישראל למדינה, ולכל הפחות, לקבוע כי לא ניתן יהיה להמשיך ולהאריך את המודל הקיים ביחס לאזרחים נכנסים.

בבדיקה מיוחדת שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי מרבית המדינות בעולם לא אסרו באופן גורף את כניסת אזרחיהן לשטחי המדינה וכי האיסור הישראלי חריג למדיי. כך למשל- אוסטרליה, ארה"ב, בריטניה, צרפת, קנדה, רוסיה, שבדיה ואפילו ניו זילנד מאפשרות לאזרחיהן להיכנס למדינה, גם בימים אלה. 

בפתח חוות הדעת הם מציינים כי "מעבר מזכות חוקתית של כל אדם לצאת מישראל ושל כל אזרח להיכנס לישראל לאיסור גורף על כניסה ויציאה – שוחק עד דק את הקבוע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. וכי עולה החשש שהשחיקה של הזכויות הנפגעות אינה מידתית אלא גורפת, אפילו בראי האתגר בעת הנוכחית".

לדבריהם, "מדובר באמצעי, שבין היתר ננקט על רקע חוסר היכולת של המדינה לאכוף, באופן אפקטיבי, מגבלות בידוד לחוזרים לישראל. מה שמוביל לאימוץ אמצעים פוגעניים יותר מבידוד והפיכת ישראלים רבים לגולים מחוץ לארצם, בתקופה של משבר בריאותי עולמי.

לסיכום, כותבים החוקרים כי "הקיצוניות שבמעבר ממדיניות של פתיחה מוחלטת של השדה ואז סגירתו ללא התראה, תוך הפתעת האזרחים שיצאו כדין לחו"ל בציפייה שיוכלו לחזור ומבלי לתת להם אפשרות להתארגן כהלכה, יוצרת מצבים אנושיים בלתי נסבלים. על המדינה למצוא את הפתרון הנכון אפידמיולוגית והמידתי מבחינה חוקתית ולאפשר את כניסתם לארץ ובהקדם".