חוות דעת

הצעת חוק רשות השידור

חוק רשות השידור (ביטול חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד-2014), תשע"ו- 2016

| מאת:

חוות דעת חריפה נגד היוזמה של ח"כ ביטן לחסל את תאגיד השידור הציבורי החדש "כאן", שנשלחה לחברי הכנסת וראשי סיעות הקואליציה.

הקדמה

‏א. רשות השידור, גם במתכונתה המצומצמת והרזה, היא ארגון בעל זכויות רבות, אך כזה שהיה נגוע בשחיתות ציבורית, בזבוז כספי ציבור, תרבות ארגונית רעילה ולחצים בלתי ראויים מפנים ומחוץ. הצעת החוק איננה מביאה שום הצדקה לשנות את המסקנה ההכרחית שלפיה אין עוד יכולת להציל את הרשות ויש לסגור אותה ולהקים גוף חדש תחתיה.

‏ב. רשות השידור, שהוקמה בשנת 1965, ותקציבה עמד על כמיליארד שקל בשנה, הגיעה אל עברי פי פחת מבחינה תפקודית, ברמה שהיו בה בזבוז עצום של משאבים ציבוריים וחוסר יכולת להבריא. חלק ניכר מכספם של אזרחי ישראל שיועד לשידור ציבורי, אם באמצעות האגרה ואם באמצעות מימון ממשלתי נוסף, לא הגיע לנתיב של שימוש ראוי. מספר רב של וועדות ציבוריות עמד על כך, תחקירים עיתונאיים, ספרות אקדמית וכן דו"חות של מבקר המדינה.

‏ג. למצבה הקשה של רשות השידור היתה גם השפעה מהותית על שוק הטלוויזיה המסחרית, שהשחקנים שבו נדרשו לעמוד במחויבויות תוכן גבוהות על מנת לגשר על הפער שנוצר בהיבטים של יצירה מקורית ושל שוק החדשות בטלוויזיה.

‏ד. לכן, כפי שקבעה ועדה ציבורית בראשות רם לנדס, שמונתה על ידי שר התקשורת דאז גלעד ארדן, נדרש מהלך דרסטי כדי לשנות מצב דברים זה באורח יסודי. המהלך התממש באמצעות חקיקת חוק תאגיד השידור הציבורי בשנת 2014 ותהליך פירוק רשות השידור הנוכחית והקמת תאגיד השידור הציבורי החדש. הכל בידיעת ראש הממשלה דאז וגם שר התקשורת דהיום, בנימין נתניהו, ובאישורו.

ה. בשנת 2015 רשות השידור נכנסה להליך פירוק, ובמקביל החלה הקמת תאגיד השידור הישראלי החדש. עד כה הושקעו בהקמת התאגיד החדש למיטב הבנתי ולפי הפרסומים הגלויים והנתונים שהוצגו, בין 200 ל- 250 מיליון שקלים. במקביל, עד כה הושקעו 240 מיליון ₪ בפיצויי פיטורין ומענקים במסגרת תהליך פירוק רשות השידור.

ו. לא יעלה על הדעת לבוא בהינף יד, ללא נימוקים משכנעים וללא עבודת הכנה מינימלית - להתעלם מכל הדוחות והתחקירים, מעבודת ועדה ציבורית, מתהליך רפורמה המתבצע מזה שנתיים, ולהחזיר בצורה כה חסרת אחריות את המצב לאחור. לא יעלה על הדעת גם לחשוב, שצמצומים כאלה ואחרים, אם יהיו, יוכלו לשנות את התרבות הארגונית הבעייתית ששרה ברשות השידור.

הורידו את חוות הדעת המלאה