חוות דעת

ההצעה לשינוי נוסח הצהרת האמונים של חברי הכנסת

לקראת ההצבעה מחר בוועדת השרים לענייני חקיקה, על הצעת החוק המבקשת לשנות את נוסח הצהרת האמונים של חברי הכנסת, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת להתנגד לחוק.

כותבי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מסבירים בפתח חוות הדעת, כי חרף תמיכתם ברעיון שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי- מדינה יהודית ודמוקרטית, כפיה על כלל חברי הכנסת להצהיר על כך, משדרת חוסר ביטחון ומעצימה מחלוקות שאין להתכחש להן בנוגע לאופיה של המדינה: "אין כופים על אדם להצהיר אמונים, ולו בעקיפין להשקפה אידיאולוגית פרטיקולרית לדת מסוימת או ללאום מסוים כתנאי להיותו חבר כנסת", מוסיפים קרמניצר ופוקס.

כותבי חוות הדעת, מסבירים כי בעת חקיקתו של חוק, יש לבחון, מה התועלת שבו ובמקרה זה- האם הוא יביא לשינוי בעמדתם של מי שאינם מקבלים את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. משום שמדובר בהצעה כפויה, היא תביא רק להגדלת הכעס והניכור בקרב המיעוט הערבי. זהו חוק תקדימי במובן שבמקום לפתור בעיה, הוא יוצר בעיה. יתרה מכך, המושג יהודית ודמוקרטית, נתון לפרשונויות רבות ובמחלוקת קשה בציבוריות הישראלית. ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית, שונה בתכלית בפרשנותו בין חרדים לבין יהודים אתאסיטים למשל. לכן, לא נכון לכפות על אדם להצהיר אמונים למונח עמום שכזה כתנאי להיותו כחבר פרלמנט.

לסיכום, מסבירים קרמניצר ופוקס, כי מדובר בהצעה שעלולה לפגוע בזכות לבחור ולהיבחר שהיא מהזכויות הבסיסיות ביותר בדמוקרטיה, ללא כל תועלת ממשית.