חוות דעת

שלילת הטבות מס מארגוני זכויות אדם

לקראת הדיון בוועדת הכספים בהצעת החוק המבקשת להפלות עמותות "הפועלות נגד מדינת ישראל" או שאינן עוסקות באזרחי ישראל בהטבות מס, נשלחה חוות דעת לחברי הכנסת הקוראת שלא לקדם את ההצעה.

פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס החתומים על חוות הדעת, מסבירים כי החוק פוגע בחופש הביטוי תוך קביעה פוליטית ושרירותית מה "בעד" המדינה ומה "נגדה". לצורך הענין: האם עמותה החושפת פשעי מלחמה הנעשים לכאורה במדינת ישראל פועלת נגדה או לטובתה בכך שהיא מונעת ממנה העמדה לדין בערכאות בינלאומיות?

מדובר בהצעה שתיפגע בין היתר בעמותות המסייעות לעובדים זרים או לילדים סורים המטופלים בבתי חולים, ובכך לוקה בפגם מוסרי קשה ובאמירה נוקבת לגבי ארגונים העוסקים בבני אדם הנמצאים בתחתית הסולם החברתי.

לבסוף, מציינים קרמניצר ופוקס את הפגיעה האפשרית בתדמיתה ובמעמדה של ישראל בעולם. החלשה של ארגוני זכויות האדם בישראל עלולה להאיץ את המאמצים הבינלאומיים לנקוט בהליכים משפטיים מחוץ לישראל כנגד מנהיגים ומפקדים צבאיים ישראלים. זאת משום שדווקא פעילותם של ארגוני זכויות אדם היא טיעון מרכזי של ישראל בכך שאין להתערב בנעשה וכי חריגות בנושאי פגיעה בזכויות אדם מטופלות בתוך ישראל.

חוות הדעת המלאה