חוות דעת

כנסת לעשירים

"יוצרת מנגנון של אי שוויון בין ח"כים מכהנים למועמדים חדשים ופוגעת בזכות לבחור ולהיבחר"

הצעת חוק חדשה בענין מימון הפריימריז יוצרת מנגנון של אי שוויון בין ח"כים מכהנים למועמדים חדשים

וועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק, אותה מוביל ח"כ דודי אמסלם, המציעה כי המדינה תממן את הליך הפריימריז, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה המסבירה כי אמנם מדובר בהצעה שנועדה לתכלית ראויה אך היא יוצרת בפועל מנגנון בלתי שוויוני הפוגע בזכות האלמנטרית של לבחור ולהיבחר.

 

כותבי חוות הדעת, פרופ' גדעון רהט, ד"ר עופר קניג וד"ר גיא לוריא, מסבירים כי קיימת בעיה בכך שמועמדים בפריימריז נדרשים לגייס הון עצמי או לגייס תרומות עד לתקרה מסוימת בכדי לממן את מסע הבחירות שלהם, היוצרת תלות בתורמים ואי שוויון בין מועמדים בעלי אמצעים למועמדים אחרים. אלא שהפתרון המוצע יוצר שתי קבוצות מועמדים בתנאים לא שוויונים- חדשים ומכהנים. כשלקבוצה השניה יתרון משמעותי. כך, הקביעה בהצעה, כי מועמדים חדשים שלא יצליחו להיבחר יאלצו להחזיר למדינה את סכום ההלוואה שתינתן להם או להסתמך על תרומות בעוד שמועמדים שהם נבחרי ציבורי מכהנים יקבלו מימון בלתי מותנה של 80% מתקרת ההוצאות, עלולה להוות מכשול בפני מועמדים חדשים.

בנוסף, מתן האפשרות לח"כים מכהנים לקבל בנוסף הלוואה מהמדינה בשיעור של 20% נוספים יוצרת פער בין הוותיקים לחדשים ובין וחסרי אמצעים לכן, קוראים רהט, קניג ולוריא להתנגד להצעת החוק בגרסתה הנוכחית ולקדם הצעה אלטרנטיבית במודל שיעודד מנגנון מימון זהה ושוויוני לכלל המועמדים, תוך הצבת מגבלות שימנעו בזבוז אדיר של כספי ציבור. כך למשל, יכולה מפלגה להגביל את כמות המתמודדים בפריימריז ובכך להגביל את ההשקעה הכספית של המדינה בכל אחד מהם. כמו כן, מציינים החוקרים, כי ישנן שיטות נוספות לתמרץ דמוקרטיה פנימית כמו הגדלת התגמול למפלגות המקיימות פריימריז. אולם הבחנה בין שתי אוכלוסיות מועמדים והפליה לרעה של אחת מהן, היא פסולה מיסודה.