חוות דעת

כנסת לעשירים?

לקראת ההצבעה הצפויה מחר על הצעת החוק המבקשת לקבוע, כי המדינה תממן את הליך הפריימריז עבור חברי כנסת מכהנים, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה המסבירה כי מדובר בהצעה שנועדה לקידום תכלית ראויה אך היא יוצרת בפועל מנגנון מפלה ובלתי שוויוני.

למרות הסרת הסעיף שמבקש להעניק כסף למפלגות שאינן מקיימות פריימריז, נוסח החוק הנוכחי, כולל מנגנון שיוצר הפליה חדה וברורה בין חברי כנסת מכהנים שיקבלו מימון מלא, למתמודדים חדשים שיאלצו להסתפק בהלוואה מותנית. במכון הגישו הצעה אלטרנטיבית, במסגרתה ניתן להציע מימון שווה ובמקביל להגביל את מספר המתמודדים הפוטנציאליים בכל קמפיין פריימריז. בהשוואה שערכו חוקרי המכון, נמצא כי 83% מחברי הכנסת שבחרו להתמודד מחדש נבחרו בשלושת הכנסות האחרונות. לכן, אין כל סיבה נראית לעין לסייע דווקא לח"כים מכהנים אשר נהנים מיתרון מובנה משמעותי.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, מסביר כי: "ההצעה הנוכחית יוצרת שתי קבוצות מועמדים בתנאים לא שוויוניים- חדשים ומכהנים. תוך כדי קידום ניסיון להקטנת התלות בתורמים, שהוא צעד בכיוון הנכון, יצרו מנסחי החוק בעיה חמורה עוד יותר של אי שוויון. בנוסף, בישראל, שבה היקף התרומות לקמפיין הפריימריז של המועמדים לכנסת הוא נמוך יחסית, ראוי שתקציב המדינה יסבסד בעדיפות ראשונה את פעילותן של המפלגות הדמוקרטיות, ולא את הקמפיינים של המועמדים עצמם. לכן, ההצעה העדיפה היא שהמדינה תממן עבור המפלגות את קיום מערכת הפריימריז כדי לשפר את המצב כיום שבו מפלגות דמוקרטיות נקנסות בפועל על עצם קיום ההליך הפנימי. כך או כך, יצירת מועמדים סוג א' ומועמדים מסוג ב', היא מהלך אנטי דמוקרטי שיפגע בזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר".