חוות דעת

חוק מימון הפריימריז החדש: תמריצים שליליים לדמוקרטיה פנים-מפלגתית

לקראת הדיון הצפוי מחר בוועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא מימון פריימריז, נשלחה לחברי הוועדה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשנות מהותית את ההצעה לכזו שתעודד מנופים תקציביים של המדינה בתהליך הפריימריז, ומקביל לא תפלה בין חברי כנסת מכהנים למועמדים חדשים ובין מפלגות המקיימות פריימריז לשאר המפלגות.

חוקרי המכון ד"ר גיא לוריא, ד"ר אסף שפירא וד"ר עופר קניג מציינים, כי על אף הכוונה הטובה להקצות מימון ציבורי עבור בחירות מקדימות, ההצעה יוצרת אפליה בין מועמדים חדשים למועמדים מכהנים: בעוד שחברי כנסת מכהנים יקבלו מימון מלא מטעם המדינה, מועמדים חדשים יקבלו הלוואה שתהפוך למענק רק אם יבחרו.

נוסח ההצעה, מציינים במכון הישראלי לדמוקרטיה, פוגע במפלגות המקיימות פריימריז בכך שהיא מבקשת להעניק תוספת של 50,000 שקל, עבור כל חבר כנסת ממפלגה שלא מקיימת פריימריז. כך, דווקא מפלגות שאינן מקיימות דמוקרטיה פנימית ולא צריכות לשאת בעלויות של מנגנון מפלגתי, מקבלות תוספת כספית ללא כל סיבה הגיונית.

חוות הדעת שמה זרקור גם על כך שההצעה הנוכחית תעודד מתמודדים להגיע לתקרת ההוצאות: חברי הכנסת המכהנים יקבלו מימון מלא לכך, ואילו המועמדים האחרים יאלצו להיגרר אחריהם בכדי להיבחר. בנוסף, סקירה שנערכה במכון לגבי הכנסת ה-18, ה-19 וה-20, העלתה כי ממילא 83% מהמועמדים שהתמודדו מחדש בהיותם חברי כנסת נבחרו לכהונה נוספת. כלומר, אין כל הצדקה עניינית להעניק יתרון נוסף לח"כים המכהנים.
במכון מציעים לאמץ מודל שבו יוגבלו מספר המועמדים בבחירות פנימיות לעד פי שלושה ממספר חברי הכנסת המכהנים במפלגה, וכל אלו יקבלו מימון שווה. במקביל, יש להנמיך את תקרת ההוצאה, להקטין את סכום התרומות המקסימלי מכל תורם ולא לאפשר קבלת תרומה מאזרחים זרים (איסור שקיים היום רק למפלגות עצמן).