חוות דעת

סמכויות נוספות לבתי הדין הרבניים בישראל

ועדת חוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת החוק של חברי הכנסת מקלב וגפני, המבקשת להסמיך את בתי הדין הרבניים לדון בסכסוכי ממון בהסכמת שני הצדדים. הצעה זו, מבקשת לעגן סמכות שנפסלה בעבר בבג"ץ, והופכת את בתי הדין הרבניים לגוף מגשר.

בעניין זה, נכתבו שתי חוות דעת של חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, המציגות שתי גישות שונות להצעת החוק:

האחת נכתבה על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, קוראת שלא לאשר את הצעת החוק, משום שגם אם מדובר בהליך הנעשה בהסכמת שני הצדדים, ישנו חשש במקרים מסוימים כי הוא יכפה על אחד מהם או יביא לדיון שאינו מבוסס על כללי המשפט בישראל, תוך יצירת תשתית לשתי מערכות משפט נפרדות.

חוות הדעת השניה שנכתבה על ידי פרופ' ידידיה שטרן וד"ר בני פורת, תומכת בהצעת החוק במידה ויבוצעו בה מספר תיקונים, תוך שמירה על האיזון שבין הערכים היהודים והדמוקרטים בישראל. יודגש, כי שתי חוות הדעת, מביעות התנגדות להצעת חוק נוספת שתידון בוועדה בקרוב, המבקשת לתת לבתי הדין הרבניים סמכויות שיפוט מקבילות לבתי המשפט.