חוות דעת

כן למדינת הלאום- לא למדינה לאומנית

לקראת הדיונים בנוגע לחוק הלאום, קורא המכון הישראלי לדמוקרטיה לאמץ חקיקה רחבה ומוסכמת שתעגן את אופי המדינה הלאומי ועקרונות השוויון ברוח מגילת העצמאות.

על רקע פרסום חלקים מטיוטת חוק הלאום, קוראים ראשי המכון הישראלי לדמוקרטיה לאשר הצעה חלופית אשר תעמיד את הלאום היהודי כעיקרון שווה לחובתה הדמוקרטית של ישראל לשוויון לכל אזרחיה ברוח מגילת העצמאות.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה וסגניו, הפרופסורים ידידיה שטרן ומרדכי קרמניצר, כותבים בפנייה שנשלחה לשרי הממשלה ולחברי הכנסת עוד טרם הפרסום, כי :"אין צורך בעיגון חוקתי של העיקרון כי ישראל היא מדינת לאום יהודית, משום שהוא כבר מעוגן בהכרזת העצמאות ובחוקי היסוד. עם זאת, אם הכוונה היא אכן להניע מהלך חוקתי לאפיונה של ישראל, הוא חייב להיות מהלך המתייחס לאופייה הכולל של המדינה ולא לפן אחד שלו. לכן, יש לעגן במקביל לסוגית הלאום היהודי גם את ההכרה במיעוטים ובזכויות הקבוצות השונות בחברה הישראלית לפתח את תרבותם, דתם, לשונם ומורשתם".

קיום מהלך חד סיטרי יפר את האיזון בין מרכיבי המדינה היהודית והדמוקרטית ובכך יעמיק את השסעים הקיימים ממילא בחברה הישראלית. מהלך שכזה לא רק ישפיע על פסיקות בתי המשפט ויפגע ביכולת להגן על זכויות האזרחים בישראל, אלא גם יסב נזק סמלי וחינוכי ויפגע ביכולת לנהל חיים משותפים בין הקבוצות השונות בישראל.

לכן, קוראים פלסנר, שטרן וקרמניצר, לשרים ולח"כים, לא לסגת מהעיסוק מהגדרת הזהות הלאומית היהודית סמוך לשנת ה-70 להקמת המדינה. אלא לנסח חוק באופן יסודי, פתוח, מזמין ומכבד תוך מאמץ אמיתי להגיע להסכמה חברתית ופוליטית רחבה ככול האפשר, זאת על בסיס הצעת חוק המבוססת על פרק המבוא של פרויקט "חוקה בהסכמה" שנכתבה במכון על ידי צוות בראשות שופט העליון בדימוס מאיר שמגר.

ראשי המכון מדגישים בסוף מכתבם את החובה להתנגד לכל הצעה שאינה נותנת ביטוי ברור לזכותם של כלל אזרחי המדינה "לשוויון זכויות חברתי ומדיני גמור" (מתוך מגילת העצמאות).