חוות דעת

החוק הנורווגי

| מאת:

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק הנורווגי: "מהלך ראוי שישפר את עבודת הכנסת שהיא מהפרלמנטים הקטנים בעולם"

מקור: ד"ר עופר קניג (2017)

לקראת הדיון הצפוי בוועדת השרים לחקיקה ב"חוק הנורבגי" (חוק חבר כנסת מחליף), שמטרתו לחייב שרים שלא לכהן במקביל כחברי כנסת, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לתמוך בהצעה.

פרופ' גדעון רהט וד"ר חן פרידברג מהתכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה כותבים בחוות הדעת, כי כנסת ישראל היא מהפרלמנטים הקטנים בעולם, וחקיקת החוק תביא לכך שיהיו יותר חברי כנסת שיוכלו לבצע את העבודה הפרלמנטרית ב"משרה מלאה". כך, תשתפר עבודת ועדות הכנסת, ולא ייווצר מצב בו ח"כ אחד מהקואליציה נדרש להיות במספר ועדות בהן הוא חבר במקביל. לחברי הכנסת גם יתאפשר להתכונן בצורה טובה יותר ולהתמקצע בעבודת הוועדות. מהצד השני, לשרים יתפנה זמן רב יותר להשקיע במשרדים עליהם הם מופקדים.

החוקרים מציינים, כי מודל זה אינו חף מבעיות, ובהן שבירת המסורת הפוליטית הישראלית המאפשרת מגע ישיר יומיומי בין השרים לחברי הכנסת, דבר שמאפשר לחברי הכנסת נגישות וקבלת מענה מהשרים באופן בלתי פורמלי. כמו כן, העובדה כי במידה ויתקיימו שינויים בהרכב הממשלה, יבוצעו גם שינויים רבים בכנסת עצמה עשויה לפגוע בעבודת הכנסת. זאת משום שלפי המנגנון של חוק זה, השרים שהתפטרו אמורים לחזור לכנסת על חשבון חברי הכנסת המכהנים.

על רקע דברים אלו, מדגישים רהט ופרידברג, כי על הכנסת לתת את הדעת על הבעיות שיוצר החוק, ולחזק באמצעים אחרים את חברי הכנסת והכלים הפיקוחיים שבידיהם. כמו כן, טוב וראוי, כי החוק יחול על עד 19 שרים ולא יכלול סגני שרים ושרים בלי תיק.