חוות דעת

חוק הקולנוע: הגדלת התקציב על חשבון חופש הביטוי

| מאת:

חוק הקולנוע שאושר אמש בכנסת מגדיל אומנם את תקציב הקולנוע ב- 20 מיליון שקלים, אבל מביא עימו את הסכנה לחופש הביטוי. קראו את חוו"ד המלאה שנשלחה לחברי הכנסת

לקראת ההצבעה הצפויה בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת על חוק הקולנוע, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לערוך בו תיקונים משמעותיים.

עו"ד עדנה הראל פישר, חוקרת במכון ולשעבר יועמ"ש משרד התרבות, מסבירה כי מדובר בחוק שבנוסחו הנוכחי מהווה פגיעה של ממש בתחום הקולנוע ובחופש הביטוי, בין היתר בשל הסדרים שפוגעים במודל הבסיסי ביותר של תקצוב התחום. כך למשל- המודל החדש שלפיו מוצע להשתמש בכספי משלם המסים לתקצוב משקיעים ובעלי הון להפקת סרטים שנועדו להביא לרווח כספי, יוצר זיקה בעייתית בין בעלי הון לשלטון וחשש להטיה פוליטית של מימון תרבות.

זאת, בנוסף לסתירה הפנימית במימון סרטים מצליחים מסחרית, שכן אין כל היגיון לסייע לסרט שהצליח, על חשבון תקציבים לאוכלוסיות ופעילויות שלא יצליחו ללא תמיכה. כמו כן, גם ההחלטה להעניק שליטה כמעט בלתי מוגבלת לשרה באיוש בוחני הסרטים (לקטורים) בקרנות, באמצעות הסמכות לקביעת הוראות ללא פיקוח פרלמנטרי, עלולה להביא לפגיעה מהותית בחופש הביטוי והיצירה האומנותית.

במסמך שהעבירה הראל-פישר לחברי הכנסת לקראת ההצבעה, מוצעים דגשים וחלופות אשר יסייעו לחברי הכנסת להקטין את הפגיעה הפוטנציאלית של החוק בחופש הביטוי תוך חיזוק מנגנוני הפיקוח על הקצאת התקציבים:

ראשית מציעה הראל-פישר, כי ישונה מהותית מנגנון קביעת ההוראות למינוי בוחני הסרטים (הלקטורים). לפי נוסח החוק המוצע שרת התרבות תוכל לקבוע קריטריונים שיגדירו את הבטחת הייצוג לפי שיקול דעתה וללא פיקוח פרלמנטרי. כך, תיאורטית תוכל השרה להגדיר מגזרים מסויימים באוכלוסייה כפריפריה בעוד שהיא נמנעת מלהגדיר מגזרים אחרים ככאלה, או לחייב שיעור גבוה במיוחד של לקטורים מאזורים גיאוגרפיים מסוימים ולא מאחרים. לכן, מוצע לחברי הכנסת לקבוע, כי ייצוג בוחני הסרטים יידרש לאישור פרלמנטרי של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. בכך יובטח פיקוח ודיון פומבי בו תינתן בין היתר גם ליוצרים הזכות להגיב על הקריטריונים.

שנית, קוראת הראל-פישר לבטל את החובה להשקיע בין 15% ל- 20% בסרטים מסחריים שהרוויחו כסף, ולכל הפחות לאפשר שיקול דעת גם במתן תקציב נמוך יותר, כדי לאפשר לשר לשקול מעת לעת את טובת תחום הקולנוע. בנוסף מוצע לוועדה לבטל את האופציה לתמיכה ישירה בסרט מסחרי מסוים. מסלול חדש זה מנוגד לעיקרון הריחוק של גורמים פוליטיים ממעורבות בסרטים מסחריים. ההצעה העיקרית, גם במקרה זה, היא כי הוועדה תבטיח שהכללים למתן הסיוע המיוחד לסרטים מסחריים יהיו כללים שוויוניים שיאושרו על ידי ועדת החינוך והתרבות.