חוות דעת

חוק פגיעה באינטרסים

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון על ההצעה המבקשת להגדיר כל מעשה שפוגע באינטרסים של ישראל כעבירה פלילית: "הצעה מבישה ומבזה שאינה מתאימה למשטר דמוקרטי"

לקראת הדיון הצפוי בוועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת החוק המבקשת להגדיר כל מעשה שפוגע באינטרסים של מדינת ישראל כעבירה פלילית שדינה עד עשר שנות מאסר, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לשרים להסיר את ההצעה מסדר היום.

בחוות דעת שכתבו פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, הם מציינים כי מדובר ביצירת עבירה שסותרת באופן החזיתי ביותר את עיקרון החוקיות משום שהיא יכולה לכלול כל מעשה של התנגדות לשלטון. החוקרים מציינים, כי זוהי הצעה שאף במדינות דיקטטוריות למהדרין היו חוששים להעלות, ולו מפאת הניסיון להסתיר שזו דרכן של מדינות דיקטטוריות בפועל.

קרמניצר ופוקס מציינים, כי הגדרת העבירה עמומה וכי לא ברור מי אמור לקבוע מהם האינטרסים של מדינת ישראל: פוליטיקאים, המשטרה, הפרקליטות או בית המשפט? עוד מציינים החוקרים, כי אין אזרח שיכול לדעת מראש מה הם האינטרסים הללו. המשפט הפלילי כולו בנוי על כך שעבירות פליליות מגינות על אינטרסים של הציבור והמדינה באמצעות הגדרות מפורטות, דבר שעבירה מוצעת זו מייתרת לחלוטין. לכן, מדובר בהצעה המנוגדת לכל שיטת המשפט המקובלת בישראל ובמדינות דמוקרטיות.

קרמניצר ופוקס מסכמים וכותבים, כי מדובר בהצעה מבישה ומבזה את ישראל שאינה מתאימה למשטר דמוקרטי, וכי קידומה יפגע באינטרסים של המדינה ובתדמיתה באופן קשה ביותר.