חוות דעת

התגברות 'צרה' היא צרה גדולה מאוד

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה על "חוק פסקת ההתגברות הצרה" לפיה הכנסת תכריע בענין מבקשי המקלט מבלי שבית המשפט יתערב: "זהו מדרון חלקלק שיאפשר לכל קואליציה עתידית- מימין, ממרכז ומשמאל- לפגוע בזכויות של כולנו. שינוי כללי המשחק בחוקי היסוד משיקולים פוליטיים צרים, נוגד את העקרונות הבסיסיים ביותר של משטר דמוקרטי תקין"


לקראת הדיון הצפוי בוועדת השרים לחקיקה בענין "פסקת ההתגברות הצרה", קוראים נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר, ושני סגניו: פרופ' ידידיה שטרן ופרופ' יובל שני לבלום את ההצעה שעלולה להוביל אותנו, על פני זמן, ל"עריצות הרוב".

בהנהלת המכון מציינים, כי הניסיון לחוקק פסקת התגברות ב'שיטת הסלמי', חמורה שכן מדובר בהצעה שתכליתה לפגוע בקבוצה חלשה ונטולת כל זכויות ומעמד. מדובר בתקדים שעלול להוביל דה פקטו להחלת פסקת התגברות על כל יוזמה קואליציונית בנושא שנוי במחלוקת. בבחינת, היום מתגברים על זכויות מבקשי המקלט ומחר יסרסו את סמכות בית המשפט לפסוק בנושא השוויון בנטל או ביחס לזכויות קהילת הלהט"ב.

עוד מציינים במכון כי, היחסים בין הכנסת ובית המשפט העליון מחייבים הסדרה, כזו שתקדם איזון וכיבוד הדדי ולא תכבול את ידיה של אף אחת מהרשויות. בשיטה הפוליטית שלנו- משטר פרלמנטרי- אין שום גוף שיש לו סמכות פיקוח על הכנסת מלבד בית המשפט. פסקת ההתגברות, או גרסתה הצרה, תרוקן סמכות זו מתוכן ותשאיר בידי כל רוב עתידי שיתגבש בקרב חברי הכנסת כוח בלתי מוגבל.

פלסנר, שטרן ושני מדגישים, כי: "בית המשפט העליון הוא המגן האחרון שלנו כנגד עריצות הרוב. ואילו הכשרת מציאות של חקיקת פסקות ההתגברות נקודתיות תאפשר לכל קואליציה עתידית, מימין או משמאל, להחזיק כבני ערובה את הזכויות והחירויות של כולנו- ילדים, נשים, חרדים, חילונים, מתנחלים, ערבים, בעלי מוגבלויות, להט"בים, מנהיגי חברה ורוח. זאת ועוד, שינוי כללי המשחק בחוקי יסוד משיקולים פוליטיים צרים, נוגד את העקרונות הבסיסיים ביותר של חקיקת חוקים במשטר דמוקרטי".

באשר לסוגית מבקשי המקלט, מציינים חברי הנהלת המכון, כי מדינות רבות בעולם הצליחו למצוא פתרונות לריכוזי מהגרים. בכללן: תיחום ופיזור גיאוגרפי יזום תוך הטלת מגבלות זמניות על חופש התנועה מחוץ לאזור השהייה המורשה ומתן תמריצים להעברת מבקשי המקלט, שלא ניתן להחזירם למדינותיהם לפי החוק והאמנות הבינלאומיות עליהן חתומה ישראל. יש לאמץ מודל דומה בישראל- ויפה שעה אחת קודם.