חוות דעת

גזענות בחוק ועדות הקבלה

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בהרחבת חוק ועדות הקבלה: "חקיקה שנובעת מגזענות, בדלנות וניסיון של "מיוחסים" להגדיל את הערך הכספי של נכסיהם".

לקראת הדיון הצפוי בוועדת השרים לענייני חקיקה על הרחבת חוק ועדות הקבלה, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים לגנוז את החוק המוצע.

החוקרים פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס מציינים בחוות הדעת, כי "ההצעה לפיה תורחב ההגדרה של "יישוב קהילתי" מיישוב שבו 400 בתי אב ל-700 בתי אב, היא כמעט הכפלה של הקריטריונים הקודמים שנקבעו לפני שבע שנים בלבד. המשמעות היא, שבישוב בו מתגוררים אלפי תושבים, תיווצר האפשרות למנוע בפועל מאוכלוסיות שונות לגור בו בנימוק העמום של "אי התאמה לקהילה". בין האוכלוסיות שעשויות להיפגע מהחלטה זו, ניתן למנות: להט"בים, משפחות חד הוריות וערבים. מדובר בפגיעה קשה בכבוד האדם ובפרטיות המבקשים להתקבל ליישוב, הנאלצים לעבור תהליך שבו מחטטים בחייהם הפרטיים ובצנעת משפחתם".

החוקרים מזכירים, כי בג"ץ לא פסל את חוק ועדות הקבלה בעבר, בין השאר משום שלדעת השופטים, היה צורך לבחון כיצד ייושם החוק בפועל. בנוסף, במהלך הליך החקיקה צומצם הקריטריון של החוק מ-500 בתי אב ל-400 בכדי שיהיה מדובר רק ב"יישובים קטנים במיוחד המתאפיינים באורח חיים המבוסס על לכידות חברתית ותרבותית".
פוקס וקרמניצר מדגישים, כי "גם יישובים הכוללים 400 בתי אב אינם קהילות קטנות, אך הבקשה להרחיב את תחולת החוק חושפת כי הרציונל שלו אינו שמירה על קהילה אלא הכשרה של גזענות, בדלנות והגנה על ערך הנדל"ן של המתגוררים ביישובים "מיוחסים". את הצעה זו יש לראות בהקשרה הרחב, במסגרתו גם ביישובים גדולים הולכת ומתפתחת תפיסה של לגיטימיות להגן על "אופייה" של העיר מפני ערבים, חרדים וקבוצות נוספות".