חוות דעת

פרסונליזציה של חוק יסוד

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בהצעת החוק לתיקון חוק יסוד: הממשלה: "הצעת החוק מיותרת ופסולה משום שהיא פרסונלית, מבקשת להגביל את חופש הפעולה של נשיא המדינה ומערערת על ערכי הבסיס של הדמוקרטיה הישראלית".

Flash 90

על רקע הדיונים בחוק בהצעת התיקון לחוק יסוד: הממשלה, המבקשת לשנות את אופן הרכבת הממשלה ולהטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש סיעה בלבד, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לשרים לדחות את הצעת החוק, כיוון שהוא אינו עולה בקנה אחד עם ערכיה הדמוקרטיים של המדינה, נובע מאינטרסים צרים וקצרי אופק ופוגע בממלכתיות ובמעמדו של מוסד נשיא המדינה.

בחוות הדעת שנשלחה מטעם חוקרי המכון נכתב, כי: "התיקון המוצע מבקש לפתור בעיה שכלל לא התעוררה ומכאן שהוא תיקון מיותר. מעבר לזאת, תיקון זה אף עלול ליצור קשיים מהותיים בעת הרכבת ממשלה, בעיקר במצב שבו הממשלה מתפטרת במהלך כהונתה. כמו כן ההצעה היא הצעה פרסונלית, ובשל כך היא פסולה".

החוקרים מוסיפים כי הצעת החוק מבקשת לתקן פעם נוספת חוק יסוד, לאחר שאלה כבר שונו ותוקנו כ-14 פעמים בקדנציה הנוכחית. בכך, מפגינה הכנסת זילות וחוסר כבוד כלפי חוקי היסוד, המהווים תחליף לחוקה בישראל.