חוות דעת

יש לבצע תיקונים דחופים בתזכיר חוק נתוני תקשורת

המכון הישראלי לדמוקרטיה העביר למשרד המשפטים סדרת תיקונים דחופים לתזכיר חוק נתוני תקשורת, נוכח הפגיעה החמורה בפרטיות וחריגות המעקב המשטרתי כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה. תיקונים אלה יביאו לאמון הציבור גבוה יותר בפעולות הממשלה ומשכך גם לשיתוף פעולה מירבי מצדו

Shutterstock

המכון הישראלי לדמוקרטיה העביר למשרד המשפטים סדרת תיקונים דחופים לתזכיר חוק נתוני תקשורת, אשר פורסם השבוע ומעגן את הסמכות החריגה בתקנות החירום, המקנה למשטרה אפשרות לקבל באופן מדגמי נתוני מיקום של החייבים בבידוד בלא צו שיפוטי. "גם בימי שגרה מדינת ישראל מפגרת אחרי רוב מדינות המערב בהסדרת הפיקוח על המשטרה,  ולאור חריגות ההסדרים והפגיעה החמורה בזכות היסוד לפרטיות, ישנה חשיבות עליונה בשמירה על שקיפות ופיקוח - החיוניים לרכישת אמון הציבור בפעולות הממשלה ושיתוף פעולה מירבי מצדו".

בין התיקונים, שמציעות חוקרות המכון הישראלי לדמוקרטיה, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ועו"ד רחל ארידור הרשקוביץ: הגבלת תקופת ההסדר לחודש במקום שלושה חודשים, חיוב הודעה למושאי המעקב, הסמכה מפורשת ממפכ"ל המשטרה לרשאים לעיין במידע וסנקציות על המשתמשים במידע שלא למטרה שנקבעה, לצד דיווח של המשטרה לציבור על מספר בדיקות הבידוד ותוצאותיהן, בדומה למשרד הבריאות והעברת הנתונים לוועדת הקורונה בכנסת.

החוקרות מציינות כי "הסמכת המשטרה כגוף אכיפה של הוראות משרד הבריאות לעניין בידוד חייבת להיעשות תוך הימנעות מחפיפה בין תפקידה של המשטרה כגוף חוקר לבין תפקידה כגוף האוכף. זאת במטרה למנוע פגיעה במידה העולה על הנדרש בזכויות אדם.

"בישראל נתוני המיקום מועברים בכפייה שלטונית, בעוד שבמדינות דמוקרטיות אחרות - המנהלות בימים אלו מאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, כגון דרום קוריאה וטיוואן - המעקב נעשה באמצעות אפליקציה המותקנת בהסכמת המבודדים ועל דעתם".

להלן התיקונים:  

תקופת ההסדר תוגבל לחודש לכל היותר במקום שלושה חודשים, כאשר תוקפה יוארך בכפוף לאישור ועדת הקורונה בכנסת, ובכל מקרה, יפוג באופן מיידי כאשר צו הבידוד יפקע.

חיוב הודעה למושאי המעקב המדגמי בשיחה עם נציג המשטרה ובהודעת טקסט (מהות המעקב, תנאי שמירת המידע, עיבודו והעברתו, פרק הזמן בו ישמר המידע, התנאים למחיקת המידע).

עיקרון צמידות המטרה והורדת הפרשנות המרחיבה תוך הגבלתה לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד.

הרשאים לעיין במידע ייקבעו בהסמכה מפורשת מהמפכ"ל  והגישה תתאפשר רק למי שקשור במישרין להליך הפלילי.

עיגון סנקציה ברורה על מי שישתמש במידע שלא למטרת פיקוח על קיום הוראת הבידוד, בדומה לחובת הסודיות והסנקציות במדינות אחרות בהן חקיקה ייעודית ועדכנית להתנהלות במצבי חירום עקב מגיפה (בהן, דרום קוריאה ובאיטליה).

סעד משפטי למי שזכותו תיפגע במקרה שההוראות יופרו, ובשלב ראשון מתן אפשרות לעיון במידע שנאסף למושאי המידע או למבקשים לערער על צווי הבידוד.

קביעת פיקוח ושקיפות החיוניים לרכישת אמון הציבור ולשיתוף הפעולה המירבי מצדו. במקביל להעברת המידע ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה ימים, תדווח המשטרה על מספר בדיקות הבידוד שהיא עורכת ותוצאותיהן (ללא נתונים מזהים) בדומה למשרד הבריאות, לצד העברת הנתונים לוועדת הקורונה בכנסת.  יתרה מזאת, ראוי שהנוהל המשטרתי למעקב אחר חייבים בידוד, יאושר גם הוא על ידי וועדת הקורונה בכנסת.