צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

עו"ד אלי בכר

לשעבר חוקר בתכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת עו"ד אלי בכר

ספרים מאת עו"ד אלי בכר