סקירה

הערות בעקבות הדיון על חוק ההסדרה

| מאת:

ההתעלמות מהסכנה להעמדה לדין של קציני צה"ל ובכירים ישראלים בהאג- טמינת ראש בחול; המודל הקפריסאי יחייב מתן זכויות פוליטיות לפלסטינים, ביניהן זכות ההצבעה

הפגנה בזמן הדיונים על חוק ההסדרה

פרופ' עמיחי כהן, מנהל התכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק במכון, הגיש ליו"ר הוועדה המשותפת לחוץ וביטחון וחוקה, הדנה בחוק ההסדרה ולכלל חבריה, סקירה מפורטת מגיבה לטענות המשפטנים שהופיעו בפניה בשבוע שעבר.

כהן, מחבר הספר "יורים ושופטים" שאף סייע בעבר לביסוס עמדת המדינה בפורומים בינלאומיים ובהם מול ועדת 'שאבאס', מסביר בסקירתו כי חקיקת חוק ההסדרה עלולה להיות בעלת משמעויות מרחיקות לכת וכי טענות שהוצגו בעד החוק מתעלמות מהמציאות המשפטית.

פרופ' כהן מחזק את דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמש בקבינט לפיה לבית הדין הפלילי בהאג הסמכות לדון בתלונות נגד אזרחים וקצינים ישראלים, ומוסיף כי: "בעקבות ההכרה בפלסטין כמשקיפה באו"ם, כך הכיר גם בית הדין בהאג בזכותה להגיש תביעות. לפיכך, אם תחל חקירה לא ניתן יהיה לעצור אותה גם אם נכריז כי איננו מכירים בה. התעלמות ממצב זה היא בגדר טמינת ראש בחול, ומתרחיש אפשרי של תביעה או דרישת מעצר של אנשי ציבור או מפקדי צה"ל". פרופ' כהן מציין, כי "לא מובן מאליו שתיפתח חקירה בעקבות חוק ההסדרה, אך זוהי אופציה ריאלית שעל מקבלי ההחלטות לקחת בחשבון".

באשר לפשרת המודל הקפריסאי, מציין פרופ' כהן, כי מודל זה מניח תחולה מלאה של דיני זכויות האדם בשטח. כלומר, ישראל תצטרך לקחת על עצמה מחויבות מלאה לכל זכויות האדם של הפלסטינים לרבות זכויות פוליטיות, זכויות כלכליות, זכות הצבעה, זכות ההתאגדות, הזכות לחופש התנועה, הזכות חופש הביטוי ועוד. זוהי סכנה אמיתית והשוואה שלא נכון לישראל כלל לעסוק בה.

בסקירתו מתייחס פרופ' כהן גם לטענות שהועלו כאילו למדינות העולם, אין עניין בחקיקה הישראלית הנוגעת לשטחי יהודה ושומרון: "החלטות רבות של מועצת הביטחון ועצרת האו"ם מתייחסות לשליטת המפקד הצבאי. לכן, חקיקה של המדינה לגבי השטח מעל ראשו של המפקד הצבאי משמעה בפועל אקט של סיפוח על כל משמעויותיו מבחינת החוק הבינלאומי".

בנוגע לטענות, כי יש להתייחס להסדרת עמונה כצורך ציבורי ולהפקיע את הקרקע כפי שנעשה במקרים של צרכים אחרים כמו סלילת כבישים, אומר פרופ' כהן כי "מדובר בטענה שאינה נתמכת בפסיקת הדין הבינלאומי, ושאין לה תקדים. כל פסיקה שהתירה הפקעת שטח פרטי לצרכים ציבוריים התבצעה עבור פרויקט שאמור לשרת את שתי האוכלוסיות ולעולם לא עבור פרויקט שנועד לשרת אוכלוסיה אחת בלבד. בית המשפט חידד עמדה זו בפסק הדין המפורסם שחייב את פתיחת כביש 443 לתנועת פלסטינים. נוסח הצעת החוק יוצר אפליה שכן סוגית ההפקעה של שטח פרטי תותר רק עבור ישראלים ולכן היא אינו מתקבל על הדעת".

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.HasProperty(IPublishedContent content, String alias)
   at ASP._Page_app_plugins_ax_grid_toolbox_toolbox_cshtml.Execute() in c:\inetpub\idi.org.il\App_Plugins\AX.Grid.Toolbox\toolbox.cshtml:line 26
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_render_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\idi.org.il\Views\Partials\Grid\Render\Base.cshtml:line 19