מאמר דעה

הזדמנות למנות עוד שופט ערבי

| מאת:

בתקופה הקרובה תעמוד הוועדה לבחירת שופטים לפני הצורך לבחור שני שופטים חדשים לבית המשפט העליון. מי שעוסק בשאלה אם רצוי לבחור שופט שמרן או אקטיביסט מחמיץ את הסוגיה החשובה באמת. היום מכהן בבית המשפט העליון שופט ערבי אחד (בפברואר נבחר השופט ג'ורג' קרא שייכנס לתפקידו בקרוב; השופט סלים ג'ובראן יפרוש באוגוסט). בסבב המינויים הזה חיוני למנות שופט נוסף מהמיעוט הערבי.

השופט ג'ורג' קרא (פלאש9 0)

תהליך בחירת השופטים בישראל מתבסס על שיקולים מקצועיים. יחד עם זאת, עקרון נוסף העומד בבסיס תהליכי בחירת השופטים בישראל הוא עקרון השיקוף החברתי, קרי שהרכבה של הרשות השופטת ישקף עד כמה שניתן את הרכב האוכלוסייה בישראל. לדברים אלה משנה תוקף כשמדובר במיעוט לאומי במדינת לאום מקוטבת, שבה שוררת סכנה מוחשית שהרוב ישתמש בכוחו כדי לפגוע בזכויות המיעוט וכדי להפלותו לרעה. מתוך הכרה בחשיבות הגיוון החברתי ברשות השופטת, הכריזה לפני כעשור וחצי הוועדה לסדרי הבחירה של שופטים בראשות השופט יצחק זמיר כי "הבחירה של שופטים חייבת להתבסס, בראש ובראשונה, על הרמה המקצועית והתכונות האישיות של המועמדים. עם זאת, כאשר הרמה המקצועית והתכונות האישיות קיימות במידה הנדרשת, יש לתת משקל גם לעקרון השיקוף החברתי".

בקרב חוגים רבים שוררת תפיסה שגויה לפיה אין צורך למנות שופטים ערבים נוספים לבית המשפט העליון משום ש"הכיסא הערבי" כבר מאויש. אלא שגודלו של המיעוט הערבי בישראל מצדיק מינוי של שופטים נוספים, כדי שמספרם ישקף את הרכב האוכלוסייה בישראל. יתרה מכך, המיעוט הערבי מחזיק בנקודת מבט שונה מהרוב היהודי על סוגיות חוקתיות וחוקיות מרכזיות, וחשוב לתת לנקודת המבט הזו ביטוי משמעותי בהרכב בתי המשפט. המחסור בשופטים מהמיעוט הערבי ביחס לגודלו ניכר בבית המשפט העליון בפרט (שופט אחד בלבד מתוך 15 שופטי בית משפט זה), וברשות השופטת בכלל (כ-7.7% מכלל השופטים נכון לשנת 2014). למרות הכרזות הרשות השופטת, ולמרות שמספרם ושיעורם של השופטים הערבים עולה בהתמדה, קצב הגידול אינו מספק אם משווים אותו למשל לקצב הגידול המהיר בשנים האחרונות בפרקליטות המדינה. בפרקליטות לא כיהן עד שנת 1996 אף לא פרקליט ערבי אחד, ואילו היום ישנם יותר פרקליטים ערבים מאשר שופטים ערבים.

שרי משפטים ומנהלי בתי משפט נהגו להתלונן בעבר שמחסור במועמדים מתאימים הוא שהביא למחסור בשופטים ערבים. לדעתי, דווקא ההדרה רבת השנים מהרשות השופטת עשויה להסביר את הקושי שהמערכת נתקלה בו באיתור עורכי דין ערבים שמוכנים להציג את מועמדותם למשרות אלה. הדרתם פגעה ביכולתם להזדהות עם המוסדות האלה.

מסיבות אלה, יש לדרוש מהוועדה לבחירת שופטים לנקוט יוזמות אקטיביות שיביאו להכללה של עוד שופטים ערבים בשורות הרשות השופטת (יוזמות כדוגמת אלה שנוקט משרד המשפטים בכל הנוגע לאיתור מועמדים מתאימים לפרקליטות). יתרה מכך, חשוב שנוכחותם של שופטים מהמיעוט הערבי תורגש עד כמה שניתן במערכת. לא רק נוכחות מספרית, אלא גם נוכחות איכותית. במלים אחרות, חיוני שיכהנו שופטים ערבים נוספים בדרגות הגבוהות ביותר במערכת. אין מקום להסתפק בשופט ערבי אחד בלבד בבית המשפט העליון. אין מחסור בשופטים ובעורכי דין מהמיעוט הערבי שראויים מכל הבחינות המקצועיות והאישיות להתמנות לבית המשפט העליון. כל שחסר הוא הרצון של מערכת המשפט לבטא באופן מלא את מחויבותה לשוויון ולשילובו של המיעוט הערבי בקרבה.

פורסם לראשונה ב'מקור ראשון'