ראש ממשלה ו/או שר

| מאת:

בג"צ דחה השבוע את עתירת יש עתיד בנוגע לכהונת ראש הממשלה גם כשר במספר משרדים במקביל.

כיום משמש ראש הממשלה בנימין נתניהו כשר בארבעה משרדים: משרד הכלכלה , משרד החוץ, משרד התקשורת והמשרד לשיתוף פעולה אזורי. דעת הרוב סברה כי חוק היסוד כפי שהוא מנוסח אינו אוסר על האפשרות שראש הממשלה יכהן גם כשר, אך בדעת המיעוט נטען כי זה בגדר "תפסת מרובה לא תפסת" , ואף חלק משופטי הרוב סברו שעל אף שהדבר אינו אסור חוקית יש בו מידה רבה של אי תקינות.

קראו מאמרים שפורסמו בעבר בנושא זה: