מאמר דעה

על הרוח העצמאית של השופטים בישראל

מהי הרוח העצמאית של שופט בשפיטתו; מהן ההטיות הקוגניטיביות והמוסדיות העלולות לשבש עצמאות זו; וכיצד באה לידי ביטוי מסורת הרוח העצמאית שהפגינו שופטי בית המשפט העליון מהיווסדו? במאמר זה, שפורסם במסגרת "ספר דורית ביניש" וראה אור בהוצאת אוניברסיטת בר אילן ונבו, קובעים הכותבים שלא ניתן להסתפק באמצעים המוסדיים של אי תלות השופטים כדי להבטיח שגישה עצמאית תנחה את דרכם של השופטים גם בעתיד.