סקירה

הכנסת ה-20- חברי הכנסת שברו את שיא החקיקה הפרטית מאז קום המדינה

בשלוש שנות כהונת הכנסת הנוכחית הונחו עד כה על שולחנה 5,426 הצעות חוק פרטיות. 80% מהן לא עלו כלל להצבעה ורק 175 הצעות הפכו לחוקים. התוצאה: עומס קיצוני על המערכת המשפטית של הכנסת והצפת המליאה בשעות של דיוני סרק

Flash90

בדיקה של המכון הישראלי לדמוקרטיה מעלה שבכנסת הנוכחית מגישים כמעט 5 הצעות חוק פרטיות בממוצע ליום; נכון לחודש מאי 2018 הונחו למעלה מ-5,400 הצעות חוק פרטיות.

האם הכנסת ה-20 שוברת את שיאי העיסוק בהצעות חוק פרטיות? חרף היוזמה של יו"ר הכנסת, שרת המשפטים ושר התיירות לצמצום העיסוק בחקיקה הפרטית והגדלת אמצעי הפיקוח שהושקה בראשית הכנסת, בדיקה של המכון הישראלי לדמוקרטיה מצביעה על עליה משמעותית בכמות הצעות החוק הפרטיות המוגשות בכנסת- דבר שגוזל זמן יקר מעבודת הפיקוח האפקטיבית.

מהבדיקה עולה, כי נכון ל-14.5.18, הוגשו בכנסת ה-20 5,410 הצעות חוק פרטיות, והיא שברה את השיא שנרשם בכנסת ה-16, בה הוגשו 4,753 הצעות חוק פרטיות. בשל העובדה, כי כל כנסת מכהנת תקופה שונה, בדקו במכון גם, כמה הצעות בממוצע מוגשות ביום כהונה. גם בחישוב הזה, נמצאת הכנסת ה-20 במקום הראשון, ונמצא כי מוגשות בה 4.7 הצעות חוק פרטיות ביום בממוצע. גם כאן, נמצאת הכנסת ה-16 במקום השני, ובה הוגשו 4.1 הצעות חוק פרטיות ביום בממוצע. לשם השוואה בכנסת הקודמת הוגשו 3.7 הצעות חוק פרטיות ביום בממוצע.

חשוב לציין, כי 5,410 ההצעות שהוגשו, לא עברו במרביתן אפילו את שלב הקריאה הטרומית במליאה. הבדיקה, המתבססת על מאגרי המידע של הכנסת, מצביעה על כך שרק 1,107 מתוך ההצעות הועלו לקריאה טרומית לעומת 4,303 שטרם הועלו להצבעה. מבין אלו שהועלו להצבעה רק 191 עברו את הליך החקיקה בהצלחה ונכנסו לספר החוקים (438 נדחו, 214 אוחדו עם הצעות חוק אחרות או שהח"כ שהציע אותן התפטר ו-264 נמצאות בין קריאה טרומית לקריאה שלישית) בדיקה משווה ברמה בינלאומית שנערכה במכון, הצביעה על כך שישראל היא מדינה חריגה בקנה מידה עולמי בהיקפי הצעות החוק הפרטיות המוגשות בה.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה אמר: ״לצערי הכנסת מזניחה את אחד מתפקידיה העיקריים שהוא, בדומה לפרלמנטרים אחרים ברחבי העולם- פיקוח על עבודת הממשלה. הגיע הזמן להגביל את היקפי החקיקה הפרטית במכסה, ולחזק את כלי הפיקוח העומדים לרשותם של חברי הכנסת. ניתן להשיג זאת, למשל, באמצעות החלת שעת שאלות שבועית לשרים וראש הממשלה, תגבור הצוותים המקצועיים בכנסת והידוק ותאום עבודת הוועדות למשרדי הממשלה. דווקא בימים אלה שבהם מבקשים בכנסת לעקר את סמכויותיו של בית המשפט העליון, חובה לאסדר את הפרדת הסמכויות בין הרשויות ולהפוך את הכנסת לגוף אפקטיבי המבצע פיקוח יעיל על עבודת הממשלה״

תרשים 1: מספר הצעות החוק הפרטיות בסך הכל בחלוקה לכנסות

תרשים 2: מספר הצעות חוק פרטיות המוגשות בממוצע ליום כהונה של הכנסת