סקירה

מימון מפלגות בבחירות המקומיות - איך זה עובד?

| מאת:

ב-30.10 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ב-251 יישובים. כמו בכל מערכת בחירות מוניציפאלית, גם במקרה זה תעניק המדינה מימון ציבורי לא מבוטל לחלק מהרשימות והמועמדים. מאמר זה יפרט את עיקרי הכללים הנוגעים לכך.מאמר זה לא יעסוק בהגבלות על תרומות והוצאות, וכן בכללים הנוגעים לבחירות מיוחדות לראש רשות או למועצת הרשות (כלומר בחירות שאינן נערכות במועדן).

Flash 90

רקע – בחירות מקומיות ומימון ציבורי

בישראל יש שתי שיטות בחירות שונות לרשויות מקומיות – האחת לערים ומועצות מקומיות, השנייה למועצות אזוריות. תושבי ערים ומועצות מקומיות מצביעים בשני פתקים. בפתק אחד הם מצביעים עבור המועמד לראש הרשות – אם מועמד קיבל מעל 40% הוא מנצח בסיבוב הראשון, ואם לא, מתקיים סיבוב שני בין שני המועמדים המובילים. בפתק השני הם מצביעים לרשימת מועמדים המבקשת להיבחר למועצת הרשות. רשימות מועמדים שעברו את אחוז החסימה משתתפות בחלוקת המושבים במועצה באופן יחסי למספר הקולות שקיבלו.אחוז החסימה הוא ((מספר הקולות הכשרים בבחירות)/(מספר חברי מועצה))*0.75. מספר חברי המועצה יכול לנוע בין 5 ל-31, לפי מספר התושבים ברשות. בבחירות למועצות האזוריות נבחר ראש המועצה באופן דומה, אך חברי המועצה נבחרים כנציגי היישובים. כלומר – כל יישוב בוחר נציג אחד או יותר למועצה.נוסף על כך, תושבי יישובים במועצות אזוריות בוחרים נציגים לוועד היישוב.

כפי שיפורט בהמשך, המדינה מעניקה מימון ציבור לחלק מהרשימות והמועמדים, ובתמורה דורשת מהם לדווח על התנהלותם הכלכלית ומגבילה את התרומות שהם יכולים לגייס ואת הוצאותיהם. המימון והמגבלות אמורים לשרת כמה מטרות. מטרה מרכזית אחת היא להגביר את השוויון ואת הייצוגיות בבחירות – המימון הציבורי מאפשר גם למי שאין ברשותו משאבים כלכליים משמעותיים להתמודד, ואילו המגבלות על תרומות והוצאות אמורות למנוע ממי שיש לו משאבים רבים "להשתלט" על מערכת הבחירות ועל השיח הפוליטי באמצעות כספו. עם זאת, כפי שנראה, המימון אינו מוענק באופן שוויוני: כמו בבחירות לכנסת, גם כאן הכללים פועלים בעיקר לטובת הרשימות והמועמדים הוותיקים והחזקים. מטרה חשובה נוספת היא מאבק בשחיתות, ובפרט הפחתת התלות של הרשימות והמועמדים בבעלי הון – הכללים מגבילים את הסכום שאותו יכול בעל הון לתרום למועמד, ואילו המועמד מצדו פחות נזקק לתרומה זו, משום שהוא מקבל גם כסף מהמדינה.

המימון הציבורי בערים ומועצות מקומיות

רק רשימות מקבלות במישרין מימון מהמדינה (אם כי רשימות שמציגות מועמדים מטעמן לראש הרשות יכולות לקבל תוספת מימון בגין מועמדים אלה, כפי שיוסבר בהמשך). לעניין אופן הענקת המימון, חשוב להבחין בין "רשימות בת" לרשימות אחרות. רשימת בת היא רשימה המוגשת מטעם סיעה בכנסת, המכונה "סיעת אם". במקרה כזה, כל המימון ניתן לסיעת האם, והיא מחלקת אותו לפי שיקוליה (יש גם רשימה משותפת, המייצגת כמה סיעות אם, ואז הכספים מחולקים לפי הסכמים בין סיעות האם). במקרים אחרים, של רשימות מקומיות עצמאיות, המימון ניתן לרשימה המקומית עצמה.

איך זה עובד?

הרשימות זוכות למימון לפי הישגיהן בבחירות – כלומר, גובה המימון נקבע רק בדיעבד, לאחר הבחירות. כך, כל רשימה שמתמודדת בבחירות, ולפי תוצאות הבחירות זכתה לייצוג של לפחות חבר מועצה אחד, זכאית למימון ציבורי. המימון מבוסס על "יחידת החישוב", שעומדת כיום על 57 ₪.בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993 (להלן "חוק המימון"), הסכום עדיין עומד על 56 ₪. עם זאת, הפרסומים האחרונים של משרד הפנים כבר מציינים יחידת מימון של 57 ₪. היחידה מתעדכנת בקביעות בהתאם למדד, וגם הוועדה הציבורית האחראית על חוק מימון מפלגות יכולה להגדילה. סך כל המימון שמוענק לכל הרשימות שזכו בייצוג במועצה שווה למכפלת יחידת החישוב במספר בעלי זכות הבחירה ברשות. לדוגמה, בירושלים יש, לפי הפרסום האחרון של משרד הפנים, 638,405 בעלי זכות בחירה, ולכן סך כל המימון שיוענק לרשימות שיזכו בייצוג במועצה יהיה 638,405 כפול 57 = 36,389,085 ₪.משרד הפנים, "נתוני מימון – רשומק", במועצות מקומיות קטנות במיוחד, המונות עד 2,000 בעלי זכות בחירה, יש תוספת לסך כל המימון לפי חישוב זה: תוספת של 50% ביישובים המונים עד 1,000 איש ושל 20% ביישובים המונים 2,000-1,001 בעלי זכות בחירה. לכן, במעלה אפרים הקטנה, סך כל המימון יהיה: (1,186 בעלי זכות בחירה * 57) * 1.2 = 81,122 ₪.

הסכום המדויק שאותו תקבל כל רשימה עומד ביחס ישר לשיעור חברי המועצה שבהם זכתה. במועצת עיריית ירושלים למשל יש 31 חברי מועצה. לפיכך, כל חבר מועצה "מזכה" את הרשימה שלו בסכום המימון הכולל מחולק ב-31: 36,389,085/31 = 1,173,841 ₪. כך, רשימה שזכתה בחבר מועצה אחד בבחירות בירושלים תקבל מימון של 1,173,841 ₪; רשימה שזכתה בייצוג של עשרה חברי מועצה, תקבל מימון של 11,173,841 ₪. רשימה שלא זכתה לייצוג במועצה, אך קיבלה מספר קולות משמעותי-יחסית – לפחות חצי מה"מודד", שהוא מספר הקולות ש"שווה" מקום אחד במועצה – תקבל 60% מהמימון שאותו מקבלת רשימה שזכתה במקום אחד במועצה. בירושלים, רשימה כזו תקבל 1,173,841 * 0.6 = 704,305 ₪. ברור אפוא שרשימות שקיבלו יותר קולות מקבלות גם יותר מימון. כפי שנראה להלן בהשוואה בין ירושלים לכוכב יאיר, "אפליה" דומה קיימת גם בין רשויות מקומיות שונות: הערך הכספי של חבר מועצה גדול יותר ברשויות מקומיות גדולות לעומת רשויות מקומיות קטנות.

((יחידת מימון: 57 ש"ח) * (מספר בעלי זכות הבחירה)) / (מספר חברי המועצה)
=
סכום המימון עבור חבר מועצה נבחר
היישוב מספר תושבים בעלי זכות בחירה סכום מימון כולל סכום מימון לכל חבר מועצה
ירושלים 628,405 36,389,085 1,173,841
כוכב יאיר 8,066 459,762 41,797

תוספת למימון

בנסיבות מסוימות. הרשימות יכולות לקבל תוספת למימון:

תוספת מימון עבור מועמדים לראש הרשות – אמנם מועמדים לראשות רשות מקומית לא מקבלים בעצמם מימון, אך רשימות שיש מטעמן מועמד לראש הרשות יכולות לקבל מימון בזכותו, אם המועמד זכה לפחות ב-25% מהקולות הכשרים בבחירות. התוספת מחושבת לפי אחוז הקולות שבהם זכה המועמד והשאלה אם המועמד זכה בבחירות או לא; היא יכולה לנוע בין קצת יותר מ-4% מסך כל המימון לרשימות באותה מועצה (אם המועמד זכה ב-25% מהקולות ולא נבחר) ליותר מ-13% מסך המימון (אם המועמד זכה ל-80% מהקולות ומעלה). לדוגמה, רשימה שהמועמד לראשות העיר מטעמה זכה ב-50% מהקולות תקבל תוספת בשווי 9.5% מסך כל המימון, ובירושלים סכום זה יעמוד על: 36,389,085 (סך כל המימון) * 0.095 = 3,456,963.

תוספת מימון עבור ייצוג נשי – לפי תיקון לחוק שהתקבל ב-2014, רשימה שלפחות שליש מחברי המועצה שנבחרו מטעמה – ועדיין מכהנים במועצה עם הגשת דוח מבקר המדינה על הבחירות, לא יאוחר משמונה חודשים לאחר הבחירות – הם נשים, תזכה לתוספת בשיעור של 15% מסכום מימון הבחירות שהיא זכאית לו לפי החוק. כך, אם במסגרת אותה רשימה שזכתה בעשרה מושבים בירושלים ייבחרו 4 נציגות, הרי שמימון המפלגות שלה יגדל בכ-1.7 מיליון ש"ח: 11,173,841 * 1.15 = 12,849,917.

מקדמות

רשימות מועמדים למועצות ערים ומועצות מקומיות זכאיות לקבל מימון מסוים מהמדינה עוד לפני הבחירות, במטרה לסייע להן לממן את מסע הבחירות. גם כאן יש הבדלים בין גובה המקדמה שרשימות שונות מקבלות – רשימות המיוצגות על ידי סיעה גדולה של חברי המועצה היוצאת יקבלו מקדמה גבוהה יותר.מעניין לציין שהייצוג הסיעתי במועצה היוצאת אינו קשור בהכרח לתוצאות הבחירות למועצה המקומיות הקודמות. לפי החוק, עד 66 יום לפני הבחירות צריכה להיערך במועצה "ישיבת הזדהות", ובה כל חבר מועצה מכריז לאיזו סיעה הוא משתייך, לפי שיקול דעתו הבלעדי: הוא יכול להזדהות עם הסיעה שבמסגרתה נבחר למועצה, עם סיעה אחרת שנבחרה למועצה, עם סיעה חדשה, או לא להזדהות עם אף סיעה.

הכלל הוא שרשימה המיוצגת על ידי סיעה במועצה היוצאת יכולה לקבל מקדמה בסכום השווה לסכום המימון שהיא תהיה זכאית לו אם ייבחרו מטעמה 60% ממספר חברי הסיעה שלה במועצה היוצאת.יש כללים שונים במקרה של רשימה בת, המיוצגת על ידי סיעה בכנסת, ושל רשימה משותפת, המייצגת כמה סיעות אם או כמה סיעות במועצה היוצאת. לגבי רשימה חדשה, המקדמה מחושבת כאילו הייתה רשימה זו מיוצגת על ידי חבר מועצה אחד בלבד במועצה היוצאת. כך, רשימה חדשה ורשימה המיוצגת במועצה על ידי חבר מועצה אחד יקבלו סכום מקדמה זהה, אבל ככל שהרשימה מיוצגת על ידי יותר חברי סיעה במועצה היוצאת היא תקבל מקדמה בסכום גדול יותר. למשל, רשימה חדשה המתמודדת בבחירות בירושלים תהיה זכאית למקדמה בגובה 1,173,841 * 0.6 = 704,305 ₪; ואילו רשימה שמיוצגת במועצת העיר היוצאת על ידי 10 חברים תהיה זכאית למקדמה גבוהה פי עשרה, בגובה 1,173,841 * 10 * 0.6 = 7,043,046 ₪.

חישוב המימון במועצות אזוריות

כללי המימון בבחירות למועצות אזוריות הם כמעט תמונת ראי של הכללים בבחירות לערים ומועצות מקומיות: מועמדים בבחירות למועצות אזוריות לא מקבלים כל מימון, ואילו מועמדים לראשות המועצה האזוריות – כן. לצורך חישוב המימון, מתבצע חישוב זהה לזה המתבצע במקרה של מועצות ערים ומועצות מקומיות: יחידת החישוב, כיום 57, כפול סך כל בעלי זכות הבחירה במועצה האזורית. כל מועמד לראש מועצה אזורית זכאי למקדמה בסך 10% מסכום זה. כך למשל, במועצה אזורית גולן, שבה 11,766 בעלי זכות בחירה,משרד הפנים, "נתוני מימון – מואז". כל מועמד לראשות המועצה יהיה זכאי למקדמה בסכום של 11,766 * 57 * 0.1 = 67,066. נוסף על כך, מועמד שקיבל למעלה מ-20% הקולות בבחירות זכאי למימון השווה לאחוז הקולות שבהם זכה כפול סכום זה; מועמד שניצח בבחירות יקבל לכל הפחות 60% מסכום זה. כך למשל, במועצה אזורית גולן, מועמד שניצח בבחירות לאחר שקיבל 50% מהקולות יקבל סכום השווה ל- 11,766 * 57 * 0.6 = 402,397 ₪.