מאמר דעה

ייצוג לא ראוי

| מאת:

למרות שהשופט בדימוס עודד מודריק כבר אינו כפוף לכללי האתיקה השיפוטית, הצטרפותו לצוות ההגנה המשפטית של נתניהו עדיין מעלה סימני שאלה אתיים ומקצועיים.

Flash 90

לפני כחודש התבשרנו שצוות ההגנה המשפטית של ראש הממשלה אל מול החקירות המתנהלות נגדו קיבל חיזוק משמעותי בדמותו של כבוד השופט בדימוס עודד מודריק. השופט מודריק היה שופט בכיר ומוערך, וכיהן בעבר כסגן נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב. אין ספק, חיזוק משמעותי.

לכאורה, מה הבעיה? הרי השופט מודריק כבר פרש לגמלאות לפני כשלוש שנים, כשהגיע לגיל שבעים - גיל הפרישה של השופטים בישראל. אך הדברים אינם כה פשוטים. השופט בדימוס מודריק מכהן עדיין בתפקידים שיפוטיים. כך, בימים האחרונים התפרסם שהוא פסל עצמו מלדון בתיק המתנהל בבית הדין המשמעתי של המשטרה, שבו הוא כיהן כאב בית הדין, מחמת ניגוד עניינים שנוצר עקב הצטרפותו לצוות ראש הממשלה. הוא עשה כן לפי בקשת התביעה. עוד לפני כן דווח שהוא עוזב את תפקידו כיושב-ראש ועדת הבחירות האזורית דן. הוא מונה לתפקיד זה עוד טרם פרישתו מכס השיפוט, והסכים להמשיך ולכהן בתפקיד זה גם לאחר פרישתו באוקטובר 2015 – על רקע ניסיונו וצרכי המערכת. בתפקיד זה היה מוסמך לתת צווי מניעה לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) בעניינים שעלו במערכות הבחירות המקומיות.

אף שעזב את תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות האזורית, וטוב שעשה כן, החלטתו לייצג את ראש הממשלה בחקירות נגדו אינה ראויה. השופט המכובד כבר אינו כפוף לכללי האתיקה המחייבים את השופטים בישראל, אך כפי שכתוב בסעיף 10 לכללים אלה, ראוי לו לשופט בדימוס כי ישווה נגד עיניו את רוחם ואת מגמתם של כללי האתיקה וכי יכוון התנהגותו ואורחותיו על פיהם. גם כללים המחייבים עובדי מדינה לצינון לאחר פרישתם אינם חלים כאן, אבל האם ראוי שהשופט יסיים את תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות האזורית, ומיד אחר-כך יעבור לייצג את ראש הממשלה?

הנה דוגמה: ב-13 בנובמבר, לפני פחות מחודשיים, מחק השופט מודריק עתירה של יוסי בכר שבה טען כי צביקה ברוט וסיעת הליכוד הפיצו תעמולת בחירות שקרית בבוקר יום הסיבוב השני בבחירות לראשות העיר בת ים. הסיבה למחיקת העתירה: מערכת הבחירות כבר עמדה בפני נעילה ולכן לא היה טעם בסעד שביקש העותר. השופט ציין שבכר יכול לבחור להגיש תלונה למשטרה. כך ב-13 בנובמבר. כשבועיים אחר-כך, ב-29 בנובמבר, התפרסם שאותו השופט מודריק, שבתפקידו השיפוטי מחק את העתירה נגד צביקה ברוט וסיעת הליכוד בבת ים, מצטרף לצוות ההגנה של ראש הממשלה - שגם עומד בראש הליכוד.

עיני לא צרה בשופט הנכבד, שפעל במשך שנים רבות בשירות המדינה, ואף הסכים להמשיך ולשרת את מערכת השיפוט גם לאחר הגיעו לגיל פרישה. אין ספק שזכותו להמשיך ולעסוק בתחום המקצועי שלו. אך האם זה מכובד ששופט יציג אפילו מראית עין של מעבר מבעד לדלת מסתובבת? האם הסדרי הפנסיה והפרישה החלים על שופטים אינם מאפשרים לו להימנע מנטילת חלק בייצוג מי שעומד בראש מפלגה שענייניה נדונו בפניו לפני זמן כה קצר?

שוב, כללי האתיקה השיפוטית אינם מחייבים עוד את השופט מודריק, אבל האם הצטרפות לצוות ראש הממשלה, בעיתוי כה קצר אחרי שכיהן כיו"ר ועדת הבחירות האזורית - היא פעילות ה"הולמת את מעמדו כשופט", כלשון הכללים? האם אין כאן פגיעה בדימויה של מערכת השפיטה כניטרלית ובלתי תלויה? גם אם אין כאן הפרה מפורשת של הדין, מדובר בייצוג לא ראוי.

פורסם לראשונה בהארץ.