סקר מיוחד לבחירות 2019

רוב הישראלים בעד פריימריז ובחירת נשים למקומות ריאליים

| מאת:

בחירות 2019 עומדות בפתח ומרכז גוטמן שבמכון המכון הישראלי לדמוקרטיה משיק לקראת האירוע סדרה של 3 דוחות מחקר קצרים, מבוססי סקרים חודשיים:
הציבור הישראלי מעדיף את הפריימריז כשיטה להרכבת רשימת מועמדי המפלגות לכנסת; הדימוי הרווח ביותר של המרכז הפוליטי בעיני הימין, השמאל וכלפי עצמו הוא כשל מחנה 'חסר בסיס רעיוני מוצק'; הציבור היהודי חצוי בשאלה האם על ראש הממשלה להתפטר אם יוגש כתב אישום בכפוף לשימוע

Flash 90

איך מצטיירים בעיני הציבור השמאל? המרכז? הימין?

בשיח הציבורי הסוער המתנהל בארץ כיום תופסים מקום נכבד דימויים מחמיאים ובעיקר לא מחמיאים של שלושת המחנות הפוליטיים - שמאל, מרכז וימין. שאלנו: "מהם בעיניך שלושת המאפיינים העיקריים של השמאל/המרכז/הימין?" הטבלאות הבאות מציגות את המאפיינים העיקריים של כל מחנה כפי שהם נתפסים בעיני מי שמיקמו עצמם באותו מחנה ובעיני מי שמיקמו עצמם בשני המחנות האחרים. (הואיל ובשאלה זו ניתנו 3 תשובות סכום האחוזים הכולל יכול לעלות על 100%)

טבלה 1:

  מקום 1 מקום 2 מקום 3 מקום 4
דימויי הימין
הימין בעיני עצמו אהבת הארץ, המדינה והעם, ארץ ישראל השלמה, אידיאולוגיה (54%) ביטחון, כוח, תקיפות (52%) דת, יהדות, לאומיות (37%) קפיטליזם, כלכלה חופשית (17%)
הימין בעיני המרכז ביטחון, כוח, תקיפות/תוקפנות (49%) שחיתות, שוחד, שקר (29%) קיצוניות, פנאטיות, משיחיות (25%) קפיטליזם, כלכלה חופשית (20.5%)
הימין בעיני השמאל שחיתות, שוחד, שקר (43%) ביטחון, כוח, תוקפנות (30%) קיצוניות, פנאטיות, משיחיות (30%) תכונות שליליות - טיפש, בור, הזוי (26%)
הימין בעיני הערבים גזענות, אפליה, שנאת ערבים (69%) קיצוניות, משיחיות, פנאטיות (31%) שחיתות, שוחד, שקר (31%)  
דימויי המרכז
המרכז בעיני עצמו חסר עמדה ברורה/ מזגזג/ רק דיבורים/ אין מנהיגות/ מפולג (66%) דאגה לציבור: מסור, ממלכתי, אחדות, קיום הבטחות (18%) שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק (17%) תכונות חיוביות - אמין, איכותי, מצוין (13%)
המרכז בעיני הימין חסר עמדה ברורה/ מזגזג/ רק דיבורים/ פאסיביות (52%) תכונות שליליות - הזוי, מתייפיף (17%) ניטראלי/מאוזן (12.5%) תכונות חיוביות - דאגה לפריפריה, חופש דת, יכולת ביצוע (14.5%)
המרכז בעיני השמאל  חסר עמדה ברורה/ מזגזג/ רק דיבורים/ פאסיביות (75%) תכונות חיוביות - אמין, איכותי, מצוין (20%) תכונות שליליות - הזוי, מתייפיף (19%) ניטרלי, מאוזן (10%)
המרכז בעיני הערבים חסר עמדה ברורה/ מזגזג/ רק דיבורים/ פאסיביות ( (31%) שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק (29%) תכונות חיוביות - אמין, איכותי, מצוין (29%)  
דימויי השמאל
השמאל בעיני עצמו שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק (44%) שתי מדינות לשני עמים/ שלום/ ויתורים טריטוריאליים (34%) תכונות אישיות חיוביות - אמין, איכותי, מצוין (32%) סוציאליזם, מדיניות רווחה (19.5%)
השמאל בעיני הימין נגד/ שונאים קבוצות יהודיות אחרות (צד פוליטי מנוגד, דתיים, את המדינה...) + בוגדים, פילוג והסתה (55%) תכונות אישיות שליליות + קללות (טיפש, הזוי, מתייפיף (35%) שתי מדינות לשני עמים/ שלום/ ויתורים טריטוריאליים (25%) ערבים/ אוהבי ערבים/ תומכים באויב (18%)
השמאל בעיני המרכז אין מנהיגות, מפולג (35%) שתי מדינות לשני עמים/ שלום/ ויתורים טריטוריאליים (32%) נגד/ שונאים קבוצות יהודיות אחרות (צד פוליטי מנוגד, דתיים, את המדינה...) + בוגדים, פילוג והסתה (32%) תכונות שליליות - הזוי, מתייפיף (26%)
השמאל בעיני הערבים שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק (43%) דאגה לציבור: מסירות, ממלכתיות, אחדות, קיום הבטחות (21%) נגד/ שונאים קבוצות יהודיות אחרות (צד פוליטי מנוגד, דתיים, את המדינה...) + בוגדים, פילוג והסתה (20%) תכונות שליליות - טיפש, בור, הזוי, מתייפיף (20%)

ומה הגודל של כל מחנה פוליטי?

ביקשנו מהמרואיינים למקם את עצמם על סולם בן 7 דרגות שבו 1+2 = שמאל, 3 = שמאל-מרכז, 4 = מרכז, 5 = ימין-מרכז, 6+7 = ימין. התרשים הבא מתאר את ההתפלגות, הנוטה בבירור לכיוון הימין בציבור היהודי ולשמאל - בציבור הערבי. ממצא מעניין נוסף הוא השיעור הגבוה בציבור הערבי של מי שאינם יכולים למקם את עצמם פוליטית על הרצף שמאל - ימין (כ-33%).

תרשים 1 (%):

ומי בכל מחנה?

בעבר מצאנו קשר חזק מאוד בציבור היהודי בין מיקום עצמי על הרצף החילוני-חרדי לבין המיקום על הרצף הפוליטי שמאל - מרכז - ימין. הטבלה הבאה מראה מה מצאנו בעניין זה בסקר הנוכחי:

טבלה 2 (%, יהודים):

  שמאל שמאל-מרכז מרכז ימין-מרכז ימין
חרדים 2 4 2 29 60
דתיים 0 0 11 6 81.5
מסורתיים-דתיים 0 5 8.5 14 71
מסורתיים לא דתיים 3 7 17 23 46
חילונים 13 10 26 20 25

ואיך מגדירים את עצמם מצביעי המפלגות השונות? יש לשים לב שבשל המספרים הקטנים של המצביעים במדגם שלנו בחלוקה לפי מפלגות וריבוי האפשרויות על הרצף, הנתונים הללו מחייבים בדיקות נוספות.

טבלה 3 (%, יהודים):

  שמאל שמאל-מרכז מרכז ימין-מרכז ימין
הליכוד, בראשות בנימין נתניהו -- -- 4 14 80
חוסן לישראל, בראשות בני גנץ 9 18 26.5 32.5 15
יש עתיד, בראשות יאיר לפיד 6 6 40.5 29 15.5
מפלגת העבודה, בראשות אבי גבאי 39 44 11 6 0
התנועה, בראשות ציפי ליבני 0 50 33 0 0
הימין החדש, בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד 0 3 7 7 77
הבית היהודי, בראשות אלי בן דהן ומוטי יוגב -- -- -- -- 100
האיחוד הלאומי, בראשות בצלאל סמוטריץ -- -- -- -- 100
כולנו, בראשות משה כחלון -- -- 20 20 60
ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן -- -- 22 26 48
מר"צ, בראשות תמר זנדברג 60 33 -- 7 --
יהדות התורה (אגודת ישראל ודגל התורה) -- -- 4 34.5 61.5
ש"ס, בראשות אריה דרעי -- -- 10 30 60
יחד, בראשות אלי ישי -- -- -- -- 100
גשר, בראשות אורלי לוי אבקסיס 16 5 21 32 26
תלם, בראשות בוגי יעלון -- 33 33 0 33
אחי ישראלי, בראשות עדינה בר שלום -- -- 67 0 33
פתק לבן + לא אצביע + לא החלטתי + מסרב לענות 5 9 26 17 26

רוצים להשתתף!

בהתקרב מועד הפריימריז במפלגות המקיימות אותן וסגירת רשימות המועמדים בכלל המפלגות, ביקשנו לדעת מהי - לדעת הציבור - השיטה הטובה ביותר להרכבת רשימת מועמדי המפלגות לכנסת. הנתונים מורים כי במובהק, הציבור מעדיף את הפריימריז. הטבלה שלהלן מדרגת את ההעדפות בעניין זה מהגבוהה ביותר (פריימריז) לנמוכה ביותר (ועדה מסדרת). מעניין שבמקום השני מצויה דווקא השיטה "הכי הפחות דמוקרטית" והיא סידור הרשימה על ידי ראש המפלגה.

טבלה 4 (%):

פריימריז בהשתתפות כלל חברי המפלגה לבחירת הרשימה 49
השיטה שבה ראש המפלגה קובע את הרשימה 10.5
השיטה שבה חברי מרכז המפלגה בוחרים את הרשימה 8.5
השיטה שבה ועדה מסדרת קטנה קובעת את הרשימה 8
כולן אותו דבר/אף אחת/לא יודע 24.5

פילוח של התשובות לשאלה הזו לפי כוונת הצבעה בבחירות הקרובות העלתה כי בקרב מצביעי כלל המפלגות השיעור הגבוה ביותר, ולעיתים רוב ממש, תומכים בפריימריז כשיטה העדיפה עליהם. השיעור הגבוה נמצא אצל מצביעים פוטנציאליים של מפלגת העבודה (94%) והשיעור הנמוך ביותר בקרב מצביעי יחד בראשות אלי ישי שלא עברה בבחירות הקודמות את אחוז החסימה (29%), בדיוק כשיעור התומכים במתן הסמכות לראש הרשימה להחליט אל רשימת המועמדים. זהות העדפות כזו נמצאה גם בקרב מצביעי כולנו.

הרצון להשתתף בבחירת המועמדים בא לידי ביטוי גם בתמיכה הגבוהה בשיטת הפתק החצי פתוח בבחירות עצמן. שאלנו: "יש מדינות בהן בזמן ההצבעה בקלפי המצביעים יכולים לדרג את המועמדים לכנסת של חברי המפלגה לה הצביעו מהמקום השני ואילך (לא כולל ראש המפלגה) כך שמי שמצביע למפלגה קובע את סדר המועמדים במפלגה. מה דעתך על השיטה הזו?" רוב של 57% בכלל הציבור אמרו כי שיטה זו טובה בעיניהם. לא מצאנו בעניין זה הבדלים בין המחנות השונים.

שוב באותו הלוך רוח של הרחבת ההשתתפות, רוב של 52% בציבור היהודי סבורים כי יש להעניק את זכות הבחירה גם לישראלים החיים בחו"ל. בקרב הערבים יש פער קטן לטובת המצדדים בכך (40% לעומת 36%). כפי שמראה התרשים הבא, בעניין זה מצאנו הבדלים מסוימים אך לא מאוד גדולים כאשר ניתחנו את התשובות לפי מחנה פוליטי. השיעור הניכר של מי שהגדירו עצמם שמאל ותומכים במהלך הרחבה כזה הוא מפתיע נוכח הטענות החוזרות כי ההרחבה תשרת בעיקר את מחנה הימין.

תרשים 2 (%, יהודים):

הכוח הנשי

עוד רצינו לדעת לקראת הבחירות האם נוכחותן של נשים ברשימה חשובה למצביעים הישראלים. שאלנו: "האם חשוב או לא חשוב לך שברשימת המפלגה שתצביע עבורה יהיה מספר גדול של נשים במקומות ריאליים?" 52% בכלל הציבור היהודי אמרו כי הדבר חשוב להם, אם כי יש להביא בחשבון שלא שאלנו הא היעדר נשים יקטין את הסיכוי שהנשאל יצביע על מפלגה שברשימתה לא משובצות נשים במקומות ריאליים. ההבדלים בעניין זה בין המחנות הפוליטיים הם גדולים מאוד, כפי שמראה התרשים הבא:

תרשים 3 (%, יהודים):

הפערים בעניין זה לפי הגדרה עצמית על הרצף חילונים - חרדים גדולים עוד יותר, כפי שאפשר ללמוד מהטבלה הבאה, המציגה את שיעור מי שנוכחות נשים ברשימה חשובה להם, לפי דתיות.

טבלה 4 (%, יהודים):

עוד מצאנו (ולא ממש הופתענו) כי לגברים עניין ייצוג הנשים חשוב פחות מאשר לנשים (ציבור יהודי: גברים 43%, נשים 56%).

מי צריך להרכיב את הממשלה? ("חוק המפלגה הגדולה")

בציבור היהודי יש רוב גדול (60%) הסבור כי הנשיא צריך להטיל את הרכבת הממשלה על ראש המפלגה שזכתה במספר הקולות הגדול ביותר בבחירות. לעומת זאת בציבור הערבי הדעות בעניין זה חלוקות. בעניין זה מצאנו אמנם רוב בשלושת המחנות הפוליטיים (יהודים) אבל הרוב הזה הוא קטן יותר בשמאל (51%) שעה שבמרכז הוא מגיע ל- 57% ואילו בימין מגיע שיעור התומכים בחוק המפלגה הגדולה שהליכוד מנסה כיום לקדם ל- 65.5%.

מקורות המידע הפוליטי

לאחרונה מדובר רבות על ה"השתלטות" (עוינת?) לכאורה של הרשתות החברתיות על שיח הבחירות. בדקנו מאין, לפי המרואיינים, הם שואבים את רוב המידע הפוליטי שבידיהם. רבים יופתעו כנראה לגלות כי גם כיום הטלויזיה היא עדיין לדברי המרואיינים מקור המידע העיקר בנושאים פוליטיים.

תרשים 5 (%):

העיקר לקיים הבטחות!

על רקע הגדלת המשקל של מנהיגי המפלגות בשיקולי הבוחרים, רצינו לדעת מה הוא בעיניהם המאפיין החשוב ביותר של מנהיג פוליטי. מצאנו כי בעיקר חשוב לציבור היהודי שהמנהיג יקיים את הבטחותיו לבוחרים (33%). במקום השני נמצאת היכולת לקבל החלטות (24%). תחתיהן נמצאים ניקיון הכפיים והאידיאולוגיה (בהתאמה 20% ו - 14%). כפי שמראה התרשים הבא, ההבדל בעניין זה בין הימין מצד אחד והמרכז והשמאל מן הצד האחר הוא ניכר.

תרשים 6 (יהודים, %):

נתניהו הביתה?

השאלה האחרונה שבה נדון עוסקת הנושא הנמצא כיום בלב הוויכוח הפוליטי - האם על ראש הממשלה להתפטר והיה והיועץ המשפטי לממשלה יגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע. הציבור היהודי חצוי כיום בשאלה זו עם יתרון מסוים למי שחושבים שבמצב כזה עליו להתפטר (49.5% לעומת 40% הסבורים ההיפך). בקרב הערבים רוב גדול (67%) סבורים כי במצב כזה על נתניהו לפנות את מקומו. פילוח לפי גושים העלה תוצאה צפויה: בשמאל יש קונצנזוס של כ - 90%, הסבורים שעל נתניהו ללכת, במרכז - 73% ובימין 35% בלבד. בתרשים שלהלן מוצג שיעור החושבים או הבטוחים שנתניהו צריך להתפטר אם היועץ יחליט על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע.

תרשים 7 (%):


הסקר נערך ונותח על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר בוצע בטלפון ובאינטרנט על ידי מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 22-24 לינואר 2018. המדגם כלל 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם - 4.1%± ברמת בטחון של 95%. לקובץ הנתונים המלא ראו: www.dataisrael.idi.org.il