הודעה לעיתונות

תוכנית שקד פסולה

במכון הישראלי לדמוקרטיה מגיבים לתכנית שהציגה הבוקר שרת המשפטים, איילת שקד, לרפורמה במערכת המשפט: "סותרת את עקרון הפרדת הרשויות המבוסס על איזונים ובלמים ותהפוך את השיטה הדמוקרטית לפורמלית בלבד, המקדשת כל רצון של הרוב"

שרת המשפטים היוצאת איילת שקד הציגה תכנית לרפורמה במערכת המשפט. בתמצית, תכניתה היא להחליף את העקרונות שלפיהם פועלת מערכת המשפט בישראל מאז הקמתה: ממערכת משפט המושתתת על עקרונות של ממלכתיות וניטרליות, שואפת שקד לכונן מערכת משפט פוליטית, שאותה תוכל כל ממשלה שמקבלת את אמון הכנסת - לכוון ולנהל כרצונה.

מהלך זה סותר את עקרון הפרדת הרשויות המבוסס על איזונים ובלמים המונעים מהרוב לרמוס את המיעוט ואת זכויות הפרט. מימוש הרפורמה המוצעת יפגע בזכויות האדם, יערער את שלטון החוק, ויהפוך את הדמוקרטיה לשיטה פורמלית בלבד המקדשת כל רצון של הרוב - אף אם הוא מנוגד למוסר.

בהתייחס לפירוט היוזמות אותם מבקשת שקד לקדם, אומרים במכון הישראלי לדמוקרטיה:

1. שינוי שיטת בחירת השופטים לבית המשפט העליון

השרה שקד טענה כי נהוג למנות שופטים לבתי משפט עליונים בעולם לפי הצעת הממשלה ובאישור הכנסת לאחר הליכי שימוע פומביים.
בניגוד לטענתה, המגמה בעולם מאז סוף מלחמת העולם השנייה היא דווקא לנסות ולמצוא דרכים לנטרל עד כמה שניתן את השיקולים הפוליטיים בבחירת שופטים כדי להבטיח שיפוט מקצועי ובלתי תלוי.


2. חקיקת פסקת התגברות

השרה שקד מבקשת לקבוע חקיקה שתאפשר לכנסת לגבור על החלטות בית המשפט במקרים שהוא פוסל חוק שאינו חוקתי.
הוראה כזו תבטל את הבלם הכמעט בלעדי בישראל בפני כוחו של הרוב לפגוע בזכויות האדם.


3. הממשלה או השר יעצבו את המדיניות המשפטית

השרה מבקשת לקבוע בחוק שהממשלה או השר הם שיחליטו איזו עמדה תוצג מטעם המדינה בעתירות נגדה בבית המשפט, ולא היועץ המשפטי לממשלה כמו היום, וכי הממשלה תמנה את היועץ המשפטי לממשלה ללא ועדת איתור.
בכך יפגע מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כבעל תפקיד ממלכתי, המייצג את המדינה לפי שיקול דעתו המקצועי.


4. יועצים משפטיים מקצועיים

השרה שקד מבקשת לקדם חוק שיקנה מעורבות לשר במינוי היועץ המשפטי במשרדו ("חוק היועמ"שים"), כך שיבחר מועמד הנאמן לשר יותר מאשר לציבור.
הצעה זו קודמה בכנסת היוצאת, אך לא הפכה לחוק. אם תעבור, ע"פ הצעת השרה שקד, היא תפגע קשות באתוס הממלכתי של השירות הציבורי, תפתח פתח לשחיתות ותחליש את שלטון החוק.