מאמר דעה

הערבים נוהרים - לשירות המדינה

| מאת:

שיעור ההצבעה הנמוך בקרב האוכלוסייה הערבית עלול ליצור מצג לפיו זו מסרבת או נמנעת לקחת חלק ולהשפיע על עיצוב פניה של המדינה. זוהי תמונה לא מדויקת שאינה משקפת את רצון הערבים לקחת חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות בחברה הישראלית, בין היתר דרך שירות המדינה

Shutterstock

שיעור ההצבעה הנמוך בקרב האוכלוסייה הערבית עלול ליצור מצג לפיו זו מסרבת או נמנעת במפורש או במשתמע לקחת חלק ולהשפיע על עיצוב פניה של המדינה. זוהי תמונה לא מדויקת בלשון המעטה. אכן, שיעור המצביעים בחברה הערבית מעיד על משבר אמון עמוק, בין היתר מול מוסדות המדינה, אולם מסתמן כי ישנה חזית אחרת שעשויה להעיד על מגמה שונה – העלייה האיטית אך המתמדת בשיעור הערבים המשתלבים בשירות המדינה בשנים האחרונות.

על פי נתוני נציבות שירות המדינה שפורסמו באוגוסט 2018, בין השנים 2014 ל-2017 חלה עליה של כ-2% בשיעור ייצוגם בשירות המדינה. עוד מגלים הנתונים כי בשנת 2017 נרשם מספר של 11,833 מועמדויות שהגישו ערבים למשרות ומכרזים שאינם מיועדים. משרד המשפטים מדגים בצורה טובה את נכונותה של האוכלוסייה הערבית להשתלב בשירות המדינה: על פי נתוני דו"ח "העסקה שוויונית ורבגונית" שהוציא המשרד לאחרונה, בשנת 2018 ניגשו 950 מועמדים ערבים למשרות ייעודיות – עלייה של ארבעה אחוזים לעומת שנת 2017. הדו"ח הצביע גם על עלייה בהיקף ההעסקה של האוכלוסייה הערבית במשרות שאינן ייעודיות. הכול תחת השרה הממונה איילת שקד, המזוהה עם עמדות ימניות מובהקות. תימוכין נוספים המחזקים את אמיתות הרצון להשתלב במוקדי השפעה על המדינה ניתן למצוא גם במדד יחסי יהודים – ערבים לשנת 2017, המראה כי למעלה מתשעים אחוז מהערבים מסכימים עם האמרה לפיה "המדינה צריכה לדאוג לכך שבשירות הציבורי יהיה לערבים אזרחי ישראל ייצוג לפי חלקם היחסי באוכלוסייה".

מכאן עולה השאלה כיצד ניתן ליישב בין הירידה בשיעור המצביעים הערבים לבחירות מחד גיסא והעלייה בשיעור הפונים לשירות המדינה מאידך גיסא. מציאת התשובה אליה טעונה עיון מעמיק ורחב יותר ממאמר דעה. מה שברור הוא שהאוכלוסייה הערבית תובעת, בדרכה שלה, מקום סביב שולחן קבלת ההחלטות בחברה הישראלית. לפיכך, ככל שישראל היא מדינה דמוקרטית חפצת חיים, יש צורך חשוב לייצוג הולם ואפקטיבי לאוכלוסייה הערבית הן בכנסת והן בשירות המדינה.

לשם כך יש להפסיק את מסע הדה לגיטימציה כנגד חברי הכנסת והמצביעים הערבים ובמקביל לעודד את המשך השתלבותם בשירות המדינה. שינוי התמונה בכנסת מורכב מאוד. מנגד, המציאות מוכיחה שבשירות הציבורי קל יותר להצליח. לפיכך טוב יעשו בכירי השירות הציבורי אם יפנו קריאה להשתלבות שהנמענים אליה הם צעירים וצעירות המשתייכים לאוכלוסייה הערבית, גם בסגל הבכיר ולא רק בדרגים הזוטרים ודרגי הביניים. קריאה זו איננה חובה דמוקרטית בלבד, אלא חובה מקצועית שתשפר את השירות שנותנת המדינה - לכלל אזרחיה.

פורסם לראשונה בדה מרקר.