הודעה לעיתונות

דיון בחסינות ראש הממשלה מחייב הקמת ועדת כנסת

המכון הישראלי לדמוקרטיה ליועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לכנסת: אל תהפכו את הכנסת לעיר מקלט- הקימו ועדת כנסת כדי לאפשר דיון ענייני בעניין החסינות

Flash 90

חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופ' יובל שני, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס במכתב ליועמ"ש, אביחי מנדלבליט ויועמ"ש לכנסת, אייל ינון: הקימו ועדת כנסת שתדון בחסינות ראש הממשלה, כמו גם לכל חבר כנסת אחר. "אין מניעה שהכנסת הנוכחית תקים ועדת כנסת, ולו כדי לאפשר את הדיון בחסינות, תוך הקפדה על הרכב ראוי מבחינת המהות והנראות. כאשר לא מדובר בימים ספורים טרם הבחירות, לא מתקיימים הטעמים אותם מנה היועץ המשפטי לכנסת במכתבו בנוגע לחבר הכנסת חיים כץ. הכנסת יכולה גם יכולה להקים את הוועדה ולאפשר דיון בבקשת החסינות, גם אם מדובר במצב של ממשלת מעבר. היא חייבת לעשות כן".

חוקרי המכון מוסיפים כי, אם הכנסת תחליט שלא להקים ועדת כנסת, היועץ המשפט לממשלה, לפי שיקול דעתו, רשאי להגיש כתב אישום מבלי שעניין החסינות הוכרע בכנסת, זאת במידה והכנסת נמנעת מכך ללא סיבה סבירה. שכן, ברירת המחדל היא שכולם כפופים לחוק, והחסינות היא החריג.

כל עוד יידחו הבחירות שוב ושוב, יהיה בלתי אפשרי להעמיד חברי כנסת לדין, ויש בכך פגיעה קשה בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק, כמו גם יצירת מוטיבציה שלא להקים ממשלה ולקיים בחירות חוזרות.

לסיום, קוראים שני, קרמניצר ופוקס ליועץ המשפטי לממשלה וליועץ המשפטי לכנסת לפרסם הבהרה בנוגע למצב המשפטי בקשר לשאלת החסינות בעת ממשלת מעבר. הציבור וחברי הכנסת זכאים לדעת את המצב המשפטי לאשורו.